i Kalami! ‘Household Safety Tips’

33

Mga idol! nahitabo na ba sa inyo nga nabyaan ang inyong panimalay nga
walay tawo? Labi na kong ‘long weekend’ kasagara ang mga pamilya mang
laag ug pila ka adlaw ayha mo uli. Nabilin ang panimalay nga walay bantay ug
walay tawo. Kini nga kahimtang dilikado labi na sa mga kawatan nga pwedeng
mohakot sa inyong mga butang sa sulod sa inyong panimalay.Idol, aniay mga
tips para kaninyo sa panahon nga ingon niini.

01. Siguradoha nga naka kandado ang inyong bintana ug mga pwertahan.
Gamit ug mga double lock nga lisod maabrehan sa mga kawatan.


02. Ipamalihug ang inyong panimalay sa pagbantay sa mga tawo nga inyong
kaila nga sil-ipon panalagsa. Pwede usab ipamalihug sa mga security guards
o di ba kaha sa mga pulis doul sa inyong barangay.

03. Pasigaa ang mga suga sa inyong gawas sa balay kung pwede ug kung aduna
kamoy mga dagkong suga sa gawas sa inyong balay pasigaa kini pirmi para
dili ngit-ngit ang palibot sa panimalay aron dili kini mamatikdan sa mga kawatan nga walay tawo.

04. Makatabang pud kung aduna kamoy binuhi nga iro o mga iro sa inyong panimalay
kay kini sila ang mamahimong ‘animal barrier’ sa mga tawo nga susama sa mga kawatan.

05. Ayaw pagbutang ug mga mahal nga mga gamit doul sa pwertahan ug doul
sa mga bintana kay kini maoy makapadasig sa mga kawatan nga lungkabon ang inyong panimalay.

Source: www.gmanetwork.com
Image credit: Mobilarian

Facebook Comments

From Advertisers