i Kalami! ‘Household Tips’

26

iDol! bisan pa man usa ka ka ‘working mom’, mamahimo gihapon nimo ang mga buluhaton sa panimalay. Unsaon man kini? dali ra ug sundon nimo kining mga tips kung unsaon pagbitbit ang responsibilad sa usa ka inahan nga bisan unsa pa man ka busy sa pagpangita ug panginabuhian.

01. Kinahanglan e eskedyul – Ang mga gimbuhaton sa panimalay. bisan luyo sa imong ka busy sa trabaho mas maayo nga himoan nimo ug skedyul ang mga gimbuhaton sa panimalay.


02. Magpatabang sa mga myembro sa panimalay – para mogaan ang mga trabaho sa balay. Mangayo ug tabang sa mga bata nga pwede na mahatagan ug makaya nila nga trabaho. Ang imong partner usab dako ug ikatabang kanimo labi na sa mga bug-at nga gimbuhaton sa panimalay.

03. Maghimo ug listahan sa mga gimbuhaton sa panimalay – Kung pwede kini sa opisina, pwede usab kini sundon sa panimalay. Ang pagbuhat sa listahan sa gimbuhaton makapadali sa trabaho ug usab para dili malak-angan ang mga ubang gimbuhaton.

04. Senimanang kalalan-on – ang pahimo ug listahan ug pagplano sa mga kinahanglan paliton sa palengke ug grocery. Makaplano ka kung imong himoan ug listahan ang imong dapat paliton ahead of time.

05. Magbutang usab ug mga daily reminders nga isulat ug ipilit sa dingding – Dinhi mamahimo nimong dili makalimtan ang mga importanteng unahon nga buhaton o di kaha paliton sa inyong panimalay.

iDol! kini tabang lang sa mga working mother nga halos mahurot na ang panahon sa ilang pagpanarbaho.

Source: https://momcenter.com.ph
Image credit: Smart Parenting

Facebook Comments

From Advertisers