i Kalami! ‘Life Tips’

17

Bisan pa man ang mga dagkong personahe niagi ug kalisod, ang mga
sapian nga negosyante niagi usab sa pagkalisud sa pagsugod sa ilang mga
negosyo. Nahimo silang malampuson sa ilang kinabuhi tungod kay sila
nagpadayon bisan pa man sa mga kalisdanan nga ilang nahimamatan.
ania’y pipila ka mga tips para mulampos sa kinabuhi…

01. Pagpokus sa committment kung unsa kini ka importante kanimo ug unsa
ang imong e sakripisyo para makabot nimo ang kalampusan.

02. Tutuki ang kaanindot ug ang kaayo sa pagdiskobre unsaon pagbag-o ug
pagpaayo pa sa usa ka butang ayaw pagtutok sa mamahimong resulta.

03. Pag enjoy sa imong mga pagabuhaton kay mamahimong bug-at ang usa
ka butang kung imo kining sobra ka seryosohon.

04. Gamita ang imong imahinasyon kay kung mamaayo ang mga resultado
sa imong ginahimo magpadayon ang imong positibo nga enerhiya labi na ug
makatagbo kag kalisod.

05. Paghuna-huna ug positibo kay ang atong huna-huna maoy maghatag
kanato ug kalampusan kay ang atoang gabation nga di maayo nagagikan
kini mismo sa atoang gihuna-huna.

Source: www.success.com
Picture source credited to: www.ehstoday.com

Facebook Comments