i Kalami! “Money Saving Tips”

USAHAY ang labing lisod nga bahin sa pagtipig og kwarta mao ang pagsugod. Lisod pagpangita og paagi sa pagtipig ug unsaon paggamit sa imong natigom aron pagbugtaw sa financial goals. Aniay pipila ka mga pamaagi sa pag tipid.

1. Ilista ang imong mga nagasto – Unang paagi sa pagtigom og kwarta. Sulod sa usa ka buwan, buhat og listahan sa tanan nimong nagasto, bisan kon kini ginagmay sama sa kape, newspaper, snacks ug uban pa. Kon aduna ka nay lista sa tanang gigasto, ihan-ay kini kada kategoriya ug kuhaa ang kinatibuk-ang gasto niini.

2. Buhat og budget – Karong aduna kanay ideya sa kinatibuk-ang gasto nimo sulod sa usa ka buwan, maka-budget ka na sa imong gasto, limitahi ang pagsige og gasto ug siguroa nga maglain ka og kwartang emergency saving fund. Ayaw usab kalimti og apil ang perming gastuhan, apan dili kada buwan, sama sa maintenance sa sakyanan, ug uban pa.


3. Pagplano unsaon pag tipid sa kwarta – Paghimo og savings category sulod sa imong budget ug himoang 10-15 percent sa imong net income. Kon di gihapon ka makatipid tungod sa imong gastuhan, kini ang panahon aron pag-usab sa imong listahan. Pangita og di kaayo importante nga butang nga anaa sa imong listahan, sama sa kalingawan. Panahon nga minusan ang budget o tangtangon o ba kaha minusan ang pag-adto sa mga kalingawan aron makaminus usab sa gasto.

4. Pagbutang og savings goals – Ang pagbutang og quota kun saving goals makapasa­yon sa pagbuhat niini. Sugdi sa pag­hunahuna kon unsa ang gidugayon aron makab-ot ang maong goal.

5. Desisyoni ug unaha ang mga prayoridad – Kada usa adunay nagkalain-laing priorities sa pagtigom og kwarta, busa makatabang ang paghukom kon asa nga saving goals ang labing importante kanimo. Lakip na niini ang proseso sa pagdesidir sa gidugayon ug gidaghanon sa kwarta nga imong ibutang aron pagtabang nimo pagkab-ot sa goal.

6. Bantayi ang paglambo sa imong natigom – I-check ang imong progress kada buwan. Makatabang usab kini sa daling pag-ayo ug pagpahimutang sa mga problema. Pinaagi niining sayon nga pamaagi sa pagtigom og kwarta, mamahimong maka-inspire kini nimo ug makatabang sa daling pagkab-ot sa imong goals.

Source: http://www.sunstar.com.ph
Image credit: bowmanheatingandair.com

Facebook Comments