i Kalami! ‘Personality Tips’

16

TIPS ARON DILI HAGGARD SA UNANG ADLAW SA
TRABAHO O ESKWELA:

1. Focus lang ang puhunan – Sayo pa lang gani sa
buntag, kinahanglan kahibalo nata sa tumong sa atong
mga gipangbuhat.


2. Tulog lang ang katapat – Tuod man, importante man
gyud hinuon nga kianahanglan gyud tang mukaon
ikatulo sa usa ka adlaw (if kaya), apan kung wala ta’y
tulog, mura sad ta og mga ungo nga galutaw-lutaw sa
kahanginan kay wala naman ta’y kusog continue what
we are doing.

3. Beat the energy gap by eating everyday – Bitaw,
kinahanglan gihapon ta mukaon bisan pa nga niingon
nata nga kinahanglan natang mag-diet tungod sa
kadaghan natong gikaon during the break. Kay kung
dili ta mukaon, labaw pa ta’s gatanga.

4. Think positively – Matod pa sa salida nga The Secret,
kitang tanan nag-attract og gitawag nato nga positive
energy, mao nga kinahanglan puro usab positibo ang
atong huna-hunaon.

5. Study hard – Pagtuon, medyo natayaan naman gyud
siguro na ang atong utok. Mao nga isip usa ka
responsible ug buotan nga Pilipino (char), mao kana
ang atong kinahanglang buhaton aron makatabang sa
atong katilingban.

iDOL, alang sa dugang pa nga mga tips sa kinabuhi,
bisitahi kini nga website nga makita sa ubos nga bahin
niing mga tips…
Source: http://yanongbisdak.blogspot.com
Image credit: http://yanongbisdak.blogspot.com

Facebook Comments