i Kalami! ‘Personality Tips’

Bisan kinsa na karon mamahimong bayani o usa ka sulundon nga tawo
pinaagi sa adlaw-adlaw nimong pagpakabuhi…Ania`y pipila ka mga tips aron ikaw mamahimong bayani sa imong inadlaw-adlaw nga kinabuhi…

01. Undangi ang pagpanigarilyo – Dili lang kini makaayo sa imong
panglawas mamahimong sumbanan usab kini nga mainspire ang ubang
tawo nga gusto na pud mo undang sa pagpanigarilyo.

02. Tanyagi ang gadali o stress nga mauna nimo sa grocery line – Dili
man siguro lisod nga ipauna ang mga stress people, senior citizen ug ang
gadali sa grocery line labi na ug wala ka gadali.


03. Ayaw panunob sa uban -Kung adunay miasenso nimo nga higala
tungod sa pagpaningkamot kinahanglan nga magmalipayon ka alang
kanila.

04. Paghimo ug butang unya ayaw paghulat ug balos – Susama na lang
sa pagsibog sa lingkuranan sa jeep kung adunay laing mosakay.

05. Kung mahimo donar ug dugo – Lahi ning kasinatian sa pagtabang sa
ubang tawo labi na ang kinabuhi.

Adunay daghan pang mga giya o tips mga idol nga mabasa nimo sa site nga tinubdan nga nahipatik sa ubos nga bahin…

Source: pressreader.com
Image credit: Manila Bulletin

Facebook Comments