i Kalami! ‘Personality Tips’

13

iDOL! aniay mga tips para magmalipayon ang imong kinabuhi…

01. Ayaw kasilag sa imong isig ka tawo – Mao kini magtukmod kanimo sa kadautan kung magtanum ka ug kasilag sa imong isig ka ingon.


02. Ayaw ug kaguol – Mao kini makahatag kanimo ug maayong panghunahuna.

03. Simply Lang – Para ang ubang tawo mamahimong yano pud ang pamuyo.

04. Ayaw pagdahom ug dako – Mao kini makapahagsa kanimo ug dili nimo kini makab-ot ang imong damgo sa kinabuhi.

05. Pagpanghatag sa isig ka ingon – Matud pa sa panultihon nga masa maayo ang manghatag kaysa dawat ka lang nga dawat kay mao kini makapagaan sa imong kasing-kasing.

06. Pahiyom pirmi – Ang pagpahiyom makawala sa problema sa tawo, busa pahiyom pirmi.
07. Ayaw ug kalimot ug ampo – Kini dakong tabang alang sa usa ka malipayong kinabuhi labi na ug hugot ang imong pagtoo kaniya.

Source: facebook.com
Image credit: Original Botanica

Facebook Comments