i Kalami! ‘Personality Tips’

13

Importante nga mahatagan ug panahon ang negosyo nimo para molambo kini apan mas importante gayud nga mahatgan pud ug panahon ang imong pamilya.

Ania ang pipila ka tips para mabalanse kining duha ka mga importanteng butang sa imong kinabuhi.


01. Sunda ang work routine – Bahina ang oras mentras gabahinan
nimo kung unsay swak nga panahon sa negosyo ug pamilya. Pwedeng
magtrabaho ka sa panahon nga ang imong mga anak anaa sa ilahang
eskwelahan.

02. Bahina ang responsibilidad – Kung ang imong partner o bana
nagpadagan ug negosyo ang isa gikinahanglang full-time niini nga
bahin. Ang imo usab nga partner kinhanglan nga maoy moatiman sa
mga bata ug pamilya ug tabang tabang dayon sa negosyo.

03. Tudlu-e ang mga bata nimo – Mas maayong mentras bata pa ang
imong mga anak kahibalo na sila motabang sa panimalay para
modako sila nga responsable nga mga bata. Usab pwede sila nga
motabang sa pagpalig-on sa inyong negosyo.

Source: www.boholnewsdaily.com/
Image credit: wealthynoypi.wordpress.com

Facebook Comments