i Kalami! ‘Pet Keeping Tips’

Image credit: www.lawscountrykennel.com

Matud pa nga ang iro ‘Man’s Best Friend’ apan dili sayun ang pagbuhi niining mga iro. Nanginahanglan kini sila ug tukmang pagatiman ug sakto nga pinuyanan aron dili sila mamahimong mga iro nga bisan asa na lang maglobod suroy sa kadalanan. Ania’y mga tips nga angayan buhaton kung magbuhi ug iro…

01. Edukasyon – Ang pagedukar kabahin sa mga iro importante kaayo aron mahibaloan kung unsa ang sakto nga pagtagad ug pamatasan nato ngadto na sa binuhing iro.

02. Kontrolahon ang pagpanganak – Kini importante aron mahibaloan ang responsableng pagdaghan sa mga iro uig maminosan ang mga maabandonar nila.


03. Bakuna – Ang pagbakuna ug paghatag ug tambal aron makalikay sa mga sakit ang mga iro ug dili makahatag ug kadilikado sa mga tawo kung kini makapaak.

03. Balaod – Pinaagi sa ordinansa, maprotektahan ang mga katungod sa iro nga anaa sa balaod.

04. Mga Sentrong kapuy-an – Importante kini aron mahatagan ug maayong pagatiman ug matagaan og temporaryo nga kapuy-an ang mga iro.

05. Iparehistro – Aron Masubay dayon kung kinsa ang tag-iya sa mga iro kung mawala kini.

Adunay daghan pang mga tips mga iDOL, mahitungod na sa pagbuhi ug usa ka iro. Bisitahi ang site nga nahipatik sa ubos nga bahin niini nga mga tips…

Source: pressreader.com
Image credit: www.lawscountrykennel.com

Facebook Comments