i Kalami! ‘Relationship Tips’

20

Matud pa nga dili sayon ang pagpalig-on sa usa ka relasyon labi kon kini naglagyo. Dili man siguro tanan apan aduna`y pipila ka relasyon nga dugay na, apan lig-on pa ba gihapon kini kon naglagyo ang usag-usa.

Ania ang mga tips alang sa magsugod pa lang sa ilang Long Distance Relationship gikan sa Facebook Page Inspiring Tips…


01. Estoryahi ninyo ang short term ug long term nga plano isip couple.

02. Ilista ang mga butang nga nahimo ninyo bisan og layo na mo.

03. Pagdahom na sa posibleng di maayong panghitabo ug planoha kini ug unsaon pag-atubang.

04. Sultihi ang inyong mga higala bahin sa status sa inyong relasyon.

05. Hisguti usab kung unsaon ninyo pagdala sa inyong away, panaglalis o di kaha panagsinabtanay sa LDR…
Mga iDOL, aduna pay daghang pamaagi o tips may kalabutan na sa LDR ” Long Distance Relationship” sa site nga nahipatik sa ubos nga bahin niining mga giya…busa bisitahi kini basin makatabnag ug dako sa inyong LDR nga relasyon.

Source: pressreader.com
Image credit:Time

Facebook Comments