i Kalami! ‘Safety Earthquake Tips’

Image credit: BusinessMirror

Usahay sa atoang kataranta dili na ta kabalo kung unsay atoang buhaton labi na ug panahon nga adunay linog. Di na ta kabalo sa sunod natong buhaton labi na ug mapalong na ang kuriente ug mongit-ngit na ang palibot. Busa adunay mga tips ug mga pamaagi nga kinahanglan buhaton sa panahon nga moabot niining maong trahedya.

Mha iDOL! mao kini ang pipila nga angayan nimong buhaton kung adunay trahedya nga susama sa linog (Earthquake)

01. Gikinahanglan nga adunay parte sa inyong balay nga pulido pagkatrabaho aron didto motago kung adunay linog.


02. Kinahanglan nga adunay mga tinaguan nga mga pagkaon susama sa canned goods, first aid kit, 3 ka galon nga tubig mainom ug kung pwede mag adam ug face mask.

03. Kung maglinog na, hupo, tago sa ilalom sa lamesa nga lig-on ug pabilin niining dapita.

04. Puyo sa sulod sa balay hangtud nga mahuman ang pagtay-og sa linog ug hulati nga luwas na nga mogawas sa balay.

05. Palayo usab sa mga dagkong gambalay labi na ug magsugod na ug tay-og ang linog.

Source: www.nationalgeographic.com
Image credit: BusinessMirror

Facebook Comments