i Kalami! ‘Safety Tips’

25

Mga idol, nagkaduol na ang bulan sa Marso ug kining bulana ma na ang ‘Fire Prevention Month’. Para malikayan ang mga trahedya labi na sa inyong lugar o panimalay, aniay mga pipila ka mga giya alang kanimo para mahalikay sa mga ingon niini nga pang hitabo.

01. Pag eskedyul ug check-up sa mga electrical wiring sa inyong panimalay labi na ang mga panimalay nga gibuhat lang sa mga materiales nga dali masunog.

02. Ilikay sa mga kabataan ang mga gamit o butang sa panimalay nga dali ra masunog.

03. Alerto permanente labi na sa kusina nga bahin sa panimalay ug basin adunay giluto nga wala mabantayi ug mamahimo kining sinugdanan sa pag-ulbo sa kalayo.

04. E check kanunay ang LPGF nga gamit sa pagluto sa panimalay, labi na ug panahon kagab- hion o dikaha sa panahon nga walay tawo ang inyong panimalay.

05. Isulat sa mga parte sa panimalay ang mga emergency numbers para dali makatawag ug tabang sa mga ginsakpan sa fire.

Source: https://www.ecomparemo.com
Image credit: EXPATCH

Facebook Comments