i Kalami! ‘Tips Alang Sa Mga Buros’

Patsada kaayo nga mamahimo ka na nga usa ka inahan puhon. Apan kinahanglan nga ampingan ang atong lawas ug ang umaabot nga anak alang sa luwas nga pagburos. Ania ang pipila ka mga pamaagi alag sa luwas nga pagburos.

01. Kaon ug lima hangtud ka unom sa isa ka adlaw kay adunay bata sa imong tiyan nga mokaon usab ug siguradoha nga makapahimsog ang mga pagkaon nga imong gikaon matag-adlaw.

02. Tumar ug mga bitamina nga girekomindar sa imong doktor o midwife.


03. Inom ug daghang tubig ug likayi ang mga ilimnon nga adunay caffeine ug artificial color.

04. Likayi ang ilimnon nga makahubog kay kini makadaut kanimo ug labi na sa imong giburos nga bata.

05. Ayaw pagpanigarilyo ug likayi ug pagduol sa mga tawo nga gapanigarilyo kay masuyop pud nimo ang aso niini.

06. Pag excercise matag adlaw kay importante kini ug bisan lakaw-lakaw lang matag adlaw. Kini ang usa sa mga excercise nga sayon apan makapahimsog kanimo ug sa bata nga imong giburos.

07. Tulog sa saktong oras nga di moubos sa walo ka oras matag adlaw.

Source: pressreader.com
Picture Source credited to: https://www.webmd.com

Facebook Comments