i Kalami! ‘Tips para sa Cyber Security’

Ang mga cyber criminnals sagad mohimo ug fake nga mga accounts ug fake nga profiles aron amigohon ka, pagbinantayon ug ayaw dayon e accept ug ayaw dayon ug salig labi na sa imong mga Facebook Friends nga di nimo sinati. Ania pay pipila ka mga tips para luwas sa Cyber Criminals:

01. I SEcure pirmi ang imong computer ug mga smart phones.

02. Gamit ug Lisod nga password ug ayaw kini i-share ni bisan kinsa.


03. I-update imong operating system

04. Gamit ug Anti-Virus ug i-update kini pirmi.

05. I-activate imong firewall.

06. Kinahanglan nga aduna kay back-up hilabi na sa imong mga sensitibo nga mga files.

Source: Sun. Star. SuperBalita
Image credit: Africa Check

Facebook Comments