i Kalami ‘Tips para sa mga Estudyante’

101
Piggy bank with young man worrying in background

Gikinahanglan sa mga estudyante nga mga save ug kwarta para magamit sa panahon nga kini gikinahanglan nga gamiton. Kargo sa usa ka ginikanan ang iyang anak nga paeskwelahon ug tagaan ug maayong kinabuhi apan para sa mga estudyante usab angay nga mag tigum ug kwarta ug dili magpalit-palit ug bisan unsa lang nga dili kinahanglanon. Mentras bata pa ang atoang mga anak tudloan nato sila kung unsaon pagtigum ug kwarta. Ania ang pipila ka mga tips kung unsaon maka tigum ang mga estudyante sama nimo.

01. Uban sa mga higala o klasmet nga kabalo pud mo tigum ug kwarta. Mao kini pinakauna nga buhaton para makakat-on pud ka kung unsaon.


02. Palit ug mga secondhand nga mga gamit aron maka save ka ug pagtuon ug recycle sa mga gamit sa imong pageskwela.

03. Mag save ug ilahi ang para sa laag-laag, para sa imong hobby ug para sa imong passion. Kini gikinahanglan mas maayong tun-an sa mga panahon nga elementarya pa ang usa ka estudyante.

04. Mag-sideline ug negosyo – nakabaligya ka na ba ug susama sa candy, mga snacks ug uban pang gamit sa mga estuyanye sa pageskwela. Mga daling mabaligya susama sa papel, lapis, ballpen ug uban pa nga gikinahanglan sa mga estudyante.

05. Mag partime job – Mas maayo kung makakita ka ug trabaho samtang bata pa ug samtang ikaw nagtungha pa. Kini magsilbe kanimo nga traning ground sa tinud-anay nga trabaho puhon mahuman ug eskwela ang usa ka estudyante.Source: http://hoshilandia.com
Picture source credited to: www.utradetalk.com


Facebook Comments