i Kalami! ‘Tips para sa mga Estudyante’

19

Mga tips para sa mga estudyante nga galisud ug review para sa ilang mga examination….


01. Focus sa pagreview – ilista ang mga importante nga mga e review.

02. Maghimo ug reviewer – Mas dali mahinumduman ang mga importante nga mga butang kung isulat nimo kini.

03. Magsugod ug sayo – Kung magreview para sa exams, gikinahanglan ang pagreview ug sayo ug sugdan ang mga subject nga lisod alang kanimo.

04. Hibaloa ang pwede mogawas sa exam – Baliki ang mga gipangestorya sa inyong teacher nga kinahanglang hinumdumon kanunay.

05. Kinahanglang komportable – Didto pagstudy sa lugar kung asa ka mamahimong komportable ug siguroha nga mingaw ang lugar kung asa ka magreview.

iDOL, aduna pay daghang mga tips alang sa mga estudyante nga gusto magreview sa ilang mga examination…Bisitahi lang ang site nga anaa nahimutang sa ubos nga bahin niini nga mga giya…
Source: https://www.youtube.com
Image Credit: Louie Jon A. Sanchez

Facebook Comments