i Kalami! ‘Tips para sa mga Ginikanan’

Ang self-esteem mao ang atong paghatag ug bili sa atoang kaugalingon ug pagsalig sa atoang abilidad. Importante kini sa pagdako sa atoang mga anak.

Niay mga simple kaayo nga pamaagi unsaon pagpalig-on sa self-esteem sa imong anak para sa ilang kalampusan.

01. Ihatag ang gugma – Ang mga bata nga adunay kaseguruhan sa ilang maayong relasyon sa ilang ginikanan mamahimong komportable sa ilang kinabuhi ug lig-on, busa ayaw kahadlok ug hatag ug gugma alang kanila.


02. Estorya ug maayo – Estoryaha ang imong anak ug dayga ang iyang mga maayong nabuhat ug bag-ong mga nakat-unan karon.

03. Tud-loi ug bag-o – Mao kini ang maayong pamaagi sa pagtudlo sa imong anak ug maayong pamaagi. Kini nga mga gimbuhaton susama sa pagpagnglimyo sa panimay, hugas ug plato ug pag andam sa pagkaon sa panimalay.

04. Tabangi sa pakipagreslasyon – Ang mga kabataan gikinahanglan nga makat-on gikan sa ilang mga ginikanan kun unsaon pag bitbit sa usa ka relasyon. Kung unsaon ang usa ka malampuson ga relasyon ug mao kini ang usa sa pianakalisod nga kinahanglan makat-una sa mga bata.

05. Pahibaloa sila nga ang kapakyasan di katapusan sa kalibutan – Alang sa pipila ka mga bata ang pagkabagsak sa exam o test o di kaha mapilde sa dula dili katapusan sa tanan. Dili kini bout pasabot nga mawa-an na sila sa pagsalig sa ilang personalidad. Pakit-a sila ang pagkapilde mao ang kahigayunan sa pagkakat-on.

Source: pressreader.com
Picture Source credited to: https://www.todaysparent.com

Facebook Comments