i Kalami! (Work Tips)

36

DAGHANG nanag-iya og negosyo nga nagtrabaho sa lang balay, apan dakong ha­git ang motumaw. Dunay daghang pabor usab sama sa naa sa imong kaugalingong pagdumala sa oras ug komportable sa paglihoklihok. Samtang malingaw apan, seguradong daghang babag nga mahimo kang dili produktibo kon sa balay lang magtrabaho sa negosyo.


 

  1. Isip tag-iya sa work-from-home business, kinahanglan nga mohimo ka og mga pa­maagi o paglatid og plano:

 

  1. Ilha ang imong gitrabahoang dapit. Ang paggahin og lamisa alang sa trabaho ug pagbutang og kahimanan sama sa suga alang sa maayong trabaho.

 

  1. Trabaho basi sa schedule. Bisan sa balay lang, paggahin og oras sa trabaho ug break, sumala sa naa kay buhatan.

 

  1. Kinahanglan nga dunay break, bisan gana ka na kaayo sa trabaho aron dili sumo o moabot ang kahago o stress.

 

  1. Gamit sa saktong kahi­manan. Matag trabaho dunay katugbang nga gamit alang sa negosyo, sama sa laptop o computer ug ubang modernong kahimanan.

 

Pinaagi sa pagtamod sa nasuwat sa taas, segurado nga produktibo gihapon ikaw bisan naa lang sa balay nagbase sa imong negosyo nga dunay daghang balda.

 

Source: www.sunstar.com.ph

Picture Source Credited to: Real Commercial (Home Office in Clayton)

Facebook Comments