i Liner; July 3, 2017

Ang inggit ay gamitin para umunlad ang iyong buhay hindi para magkaroon ka ng maraming kaaway.

Facebook Comments