i Liner; June 28, 2017

Huwag magpapaniwala sa kung anong mga pinagsasabi kung hindi alam ang buong story.

Facebook Comments