i REFLECTIONS: "Salig Kanaku"

45

Karung adlawa mitambung ko sa alas siyete nga misa sa Basilica Del Sto. Niño ug sa lain higayun nakita napud naku ang ka-anindot ani nga historical landmark. Usa ko sa mga gadali para maka-apas pa sa maong misa sa basilica human sa akuang raket nga paghost sa usa ka dakung mall sa may downtown area sa siyudad.

Gatusan ka mga Katoliko Romano ang mitambung pud didto og naminaw sa mga pagbasa ug holy gospel nga kinutlo sa suwat gikan ni Saint Matthew. Isip anak sa Ginoo atuang itugot nga himuon kitang instrumento sa pagsangyaw sa Iyang pagtulon-an.

Sa atuang i REFLECTIONS karung adlawa, ganahan ko nga atua ning hinuktokan: “Usahay, dili kita sa Ginoo mudangop kung naa tay problema. Adtu hinuon ta mudangop sa laing problema.”

Ang pari nga misaulog sa maong misa mipahinumdom natu nga dili lang ta malimut sa saad sa Ginoo nga dili ta Niya biyaan. Basta atua lang ihatag atuang 100% nga pagsalig ngadtu Kaniya. Muabot Siya tungatunga sa mga dagkung bawd, unos ug linug. Siguradong muabot Siya para salbarun ta.

(Today, I attended the 7:00 pm holy mass at the Basilica Del Sto. Niño and once again saw the beauty of this historical landmark. I was one of those in a hurry catching up for the last scheduled mass in the basilica today after my hosting stint at a big mall located in Cebu City’s downtown. Hundreds of Roman Catholics were there listening to the readings and the holy gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew. As a child of God, we all allow ourselves to be His instrument in spreading the words. In today’s i REFLECTIONS, I would like us to ponder on this: “Sometimes, we do not turn to Him when problems arise. We turn to things/people instead which in the long run our turning to them creates another problem.” The holy mass presider reminded us to never forget God’s promise that He will never leave us. Indeed, we should put our 100% trust on Him. He will come to us amidst huge waves, typhoons and earthquakes. He will surely come to save us.)

Facebook Comments