Ipadayon Ang Nasugdan GEMINI, Ayaw Padala Sa Kaguol LEO

25

Swerte’s Guide: Kung adunay pagsalig nga mupilit kanimo ang swerte, kinahanglan apilan kini og pag-meditate ug pag-ampo. Salig niining atoang mga giya apan hunahunaa baya nga giya lamang kini. Ang kakugi ug pagsalig sa kaugalingon ug paghangad ngadto sa kahitas-an maoy mutoboy kanimo sa usa ka anindot nga kinabuhi.

ARIES: (Marso 21-Mayo 19) – Mausab gamay ang adlaw-adlaw na dagan tungod sa imong kalampusan na muabot, ug kahibaw ka asa ang timon padulong. Kung adunay problema sa lawas, ang mga muabotay na mga panghitabo ang muhatag ug sinyas padulong sa kalamboan.

TAURUS: (Abril 20-Mayo 20) – Tanan plano adunay kausaban, muagi kini ug kapakyasan bag-o muabot ang dakong kalampusan. Ayaw pagduha-duha atubangon ang mga hagit ug usabon ang pamaagi padulong sa kadaugan.

GEMINI: (Mayo 21-Hunyo 21) – “Ang ginoo na ang bahala”, mao kini ang kasagaran ang madunggan nato pagkahuman ug pakiglimbasog aron masolbad ang usa ka sitwasyon. Apan ayaw ug undanga ang nasugdan na nimo, adunay usa na wala pa nimo natestingan ug mao ni ang muhatag ug kagawasan sa imong giatubang san dakong hagit.

CANCER: (Hunyo 22-Hulyo 22) – Anaa kanimo ang sulosyon o ideya sa pagsolbad sa sitwasyon. Kinahanglan lang pilion nimo na ihatag ang dugay na nimong kaalam, gamita kini.

LEO: (Hulyo 23-Agosto 22) – Makadawat ka ug tubag na dili pabor kanimo, importante nga dili nimo problemahun kini tungod mahatagan ka ug usa ka kasabotan, mao kini ang tsansa na hinay-hinay makab-ot ang napakyas na una nimong gihinamhinam.

VIRGO: (Agosto 23-Setyembre 23) – Dakong kumpyansa sa kaugalingon ang muhatag ug katin-awan sa imong kalisod nga giatubang karon. Ayaw pagdali, relaks lang aron masiguro ang saktong lakang padulong sa kalampusan.

LIBRA: (Setyembre 24-Oktubre 23) – Sukdon ang imong kaya kung asa ka kutob karong adlawa. Ma challenge gyud ka kay tungod kini imo ning gibuhat kay naa ni dakong tabang nga mahatag sa imoha. Pero mas ma challenge gyud ka kay naa puy tao nga magselos kay nagkinahanglan siya sa imong tabang. Maglibog gyud ka kung kinsa ang imong taga-an og priodad sa duha.

SCORPIO: (Oktubre 24-Nobyembre 22) – Ayaw ikadalo ang imong mga buluhaton ngadto sa uban. I consider ang uban nga gustong mo tabang sa imoha. Timan-e nga “No man is an island.” Di mahimo nga ikaw ra ang mo buhat sa tanan. Pabilin lang gyud mong madasigon sa usag-usa kay mahuman ra gyud mo ana tanan og possible nga mahatag mo og recognition tungod ni-ana.

SAGITTARIUS: (Nobyembre 23-Disyembre 21) – Usahay mapressure gyud ta labi na sa panahon nga kuwang ta sa oras sa pagpangandam kay kulang ang preparasyon. Apan di ka magoul kay kung mapressure ka karong adlawa, maoy magtabang sa imoha nga mo motivate og buhat sa mga butang nga imong kinahanglanong tiwason karon. Dili sa tanan panahon nga mapressure ta negatibo na kini. Dako pud kaayo nig tabang sa ato-a nga mao gyud mo doot sa atong tanan nga mahuman ra gyud ang imong mga buluhaton.

CAPRICORN: (Disyembre 22-Enero 19) – Ayaw kahadlok sa imong mga kastorya karong adlawa. Makahunahuna ka nga dapat ikaw ang sakto between sa inyuhang duha. Siguradoa lang gyud nga sakto og matinudanon ang imong mga gipangsulti. Kanang tinoud pas feelings sa imohang crush.

AQUARIUS: (Enero 20-Pebrero 18) – Be considerate sa mga tao nga unsay gusto ipahinungod nila diha sa imoha. Paminawa og sabta usa siya before ka mo hatag sa imong opinyon. Pero dili kini bout ipasabot nga di nalang pud ka mo hatag sa imohang side. Give ang take lang gud, dili kay sige lang kag take. Hunahuna-a nga importante pud ka para sa tanan.

PISCES: (Pebrero 19-Marso 20) – Ang imohang komunikasyon ngadto sa uban ang kinahanglanon sa tanan. Bisan paman og wala kini silbi basta nga ipafeel nila nga naa gihapon ang inyung relasyon sa usag usa. Ayaw nang uyab nimo nga puros ra atik ang imong madawat.

Mao kadto ang atoang LeenoWag Horoscope alang sa adlaw nga Miyerkules, Agosto 8, 2018. Hinumdumi kanunay nga ang tinud-anay nga swerte sa kinabuhi anaa sa atoang mga kamot. Kining tanan mga Swerte’s Guide lamang. Tinubdan: www.proastro.com. Photo gikan sa web. (Sinulat ni DJ Leeno Gaw ug Boss Luwag)

Facebook Comments