Isang 60-year old na rickshaw driver tinaguriang forest man ng Bangladesh!

Panghimagas – Sabi nila, “One man can’t make a difference”.

Pero isang 60-year old na rickshaw driver mula Bangladesh ang nagpatotoong may magagawa ang isang tao kahit nag-iisa lang siya.

Sino ba naman kasing mag-aakala na sa inaraw-araw na pagtatanim niya ng puno ay nakabuo na siya ng isang maliit na gubat!


Kwento ni Abdul Samad Sheikh – 12 years old pa lang siya nang magsimula siyang magtanim ng mga puno sa kanilang bakuran.

At makalipas ang 48 na taon, umabot sa 17, 500 na mga puno ang naitanim ni sheikh na ngayo’y tinaguriang ‘Forest Man of Bangladesh’.

Facebook Comments