LeenoWag Horoscope Alang sa Marso 12, 2019

Swerte’s Guide*:* Kung adunay pagsalig nga mupilit kanimo ang swerte, kinahanglan apilan kini og pag-meditate ug pag-ampo. Salig niining atoang mga giya apan hunahunaa baya nga giya lamang kini. Ang kakugi ug pagsalig sa kaugalingon ug paghangad ngadto sa kahitas-an maoy mutoboy kanimo sa usa ka anindot nga kinabuhi.

ARIES: (Marso 21-Mayo 19) – Ampingi ang imong aksyon karon. Siguradoa nga makatabang ang imong lihok ug dili makadala ug kaguliyang.

TAURUS: (Abril 20-Mayo 20) – Huwata ang saktong tayming sulod sa usa ka sitwasyon. Ayaw dalia ang imong gusto mahitabo.


GEMINI: (Mayo 21-Hunyo 21) – Gamay nga paglaum ang naa ra sa imong tungod. Kini ang imong kinahanglan gamiton aron musaka ang imong kumpyansa sa kaugalingon.

CANCER: (Hunyo 22-Hulyo 22) – Taas nga pasensya ang importante karon sa usa ka tao nga hinay makat-on.

LEO: (Hulyo 23-Agosto 22) – Ayaw ug pokus sa kalahian ninyo sa usat usa. Posibleng ang mga niagi ang mahimong pundasyon aron solido ang inyong relasyon.

VIRGO: (Agosto 23-Setyembre 23) – Mugawa ra ang kamatuoran, bisan pa nga wala ka kabalo sa mga panghitabo.

LIBRA: (Setyembre 24-Oktubre 23) – Usa ka tao ang dako ug salig kanimo, ampingi kini.

SCORPIO: (Oktubre 24-Nobyembre 22) – Kung andam ka mutikang ug atubangon ang usa ka hagit, masurprisa ka nga makaya ra nimo ang mga pagsulay.

SAGITTARIUS: (Nobyembre 23-Disyembre 21) – Daygon ang imong abilidad bisan pa nga dili nimo gusto ug atensyon.

CAPRICORN: (Disyembre 22-Enero 19) – Padayon kung unsa ang tan-aw nimo kinahanglan buhaton. Ayaw padala sa mga tao nga walay salig kanimo.

AQUARIUS: (Enero 20-Pebrero 18) – Hinaya ang imong mga lakang karon ug ayaw dali-dalia. Kalma lang sa pagbuhat buhat sa plano.

PISCES: (Pebrero 19-Marso 20) – Mahimo kang ehemplo sa imong mga kauban tungod sa imong abilidad nga dali makat-on sa mga buhatonun.

*Mao kadto ang atoang *LeenoWag* Horoscope* *alang sa adlaw nga Martes**, Marso 12, 2019.** Hinumdumi kanunay nga ang tinud-anay nga swerte sa kinabuhi anaa sa atoang mga kamot. Kining tanan mga Swerte’s Guide lamang. Tinubdan: *www.proastro.com*.** (Sinulat ni DJ *Leeno* Gaw ug Boss Luwag).*

Facebook Comments