Morning Thoughts : Adunay Ginoo

Hopeful morning besh !
Pait nga balita ang atung nadawat kagahapong adlawa sa dihang gitay-ug kita sa 6.5 magnitude nga linug nga miigo ngadto sa Jaro, Leyte. Katalagman nga dili natu matagna, ug dili usab natu mapugngan.
Apan tungatunga niining maong trahedya, dili unta ta mawagtangan sa paglaum. Mag-ampo ta paras matag-usa. Adunay Ginoo nga naglantaw sa atung kalisod. Ang Iyahang pangayo, ang atua lamang hugot nga pagtuo.
Hinaut pa pinaagi aning atung Morning Thoughts, madasig ka besh !

*Morning Thoughts : Adunay GINOO*

Adunay usa ka lalaki ang nagpatupi ug nagpalimpyu sa iyang bungot sa inilang barbero nga si Noy Rudee.
Nagkalawm na ang mga butang nga ilang gikalingawan ug isturya. Ug sa dihang naabot kini sa isturya kabahin sa Ginoo.
“Dili ko mutuo nga adunay Ginoo.”
Nakugang ang lalaki sa giingon ni Noy Rudee. “Giunsa man nimu pagpamatuud ana? ”
Gitubag dayon siyang Noy Rudee, “Gawas gani. Tan-awa ra ang mga naglaruylaruy sa kadalanan nga walay kaun, mga batang giabandona. Mga pobri ug mga dinaugdaug. Kung aduna pay Ginoo, wala tay gibati nga kasakit ug kalisud karun. Makagagahum man kaha Siya.”
Wala nalang mutingug ang maong lalaki ug nagpaabot nalang nga mahuman ang pagtupi kaniya.
Mihatag siya ug tip ug migawas.
Sa paglingi sa maong lalaki sa dalan, nakita niya ang usa ka tawo nga taas kaayo ang buhok ug pwerte nang labunga sa bungot. Naa siyay nahunahunaan ug mibalik siya sa agi.
Iyang giduol si Noy Rudee. “Dili ko mutuo nga adunay barbero.”
Nahibung si Noy Rudee maong nakapangutana siya, ” Nganu gud tawn ? Ako man gani ang nagtupi nimu.”
“Kung naa pay barbero, walay maglakaw nga laki nga taas ug buhok ug baga ug bungut,” rason pa sa lalaki.
Nagkatawa nga mitubag si Noy Rudee, “Naa man gud mi pirmi, ang mga tawo ang wala muduol namu.”
Nagngisi nga miingon ang lalaki, ” Sakto ka Noy. Mao na akong punto!”


Adunay Ginoo. Apan wala natu ang pagtuo. Nakasuway na ba kang nitawag Niya? Nangayu ba kag pasaylo sa nabuhat nimung sala ? Nakapasalamat baka Niya sa nadawat nga grasya?
Simple ra nga pagtawag sa Iyahang pangalan, imuha na siyang ikauban. Anaa ra Siya sa kanunay, nagpaabot nga imuhang mahinumduman. Timan-i, sa atung hugot nga pagtuo Niya, kita maluwas, kita makabati ug kalinaw.

Facebook Comments