iFM Comfort Room; July 7, 2017

45

Life is a challenge and we must take it.

Hindi tayo magiging matapang at matatag kung walang mga hamon sa buhay.
Paano kaya hinarap ng ating letter sender ang isang napakalaking dagok sa buhay niya?

Facebook Comments