Pamunuan sang New People’s Army, Nonito Aguirre, Sr. Command-Eastern Panay, nagpaguwa sang ila official statement angut sa nagluntad nga engkwentro batuk sa Philippine Army

263

Roxas City, Capiz – Nagpaguwa sang ila official statement ang New People’s Army, Nonito Aguirre, Sr. Command-Eastern Panay angut sa kamatayon sang tatlo nila ka mga lider nga napatay sa engkwentro batuk sa mga militar sang nagligad nga Nobyembre 7, 2017 sa sitio Tigpaca Daku, San Antonio, Cuartero, Capiz.
Yari ang pahayag sang NPA, pinaagi sa ila tagpamaba nga si ROJO SILANGAN:
New People’s Army Nonito Aguirre, Sr. Command Eastern Panay 13 Nobyembre 2017 Ka Val, Ka Bong kag Ka Lito. Mga Baganihan sang Pumuluyo ! Ang Eastern Front Party Committee kag ang Nonito Aguirre, Sr. Command sang NPA sa Eastern Panay ang hugot nga nagapakig-unong sa pinalangga nga pamilya, paryente kag abyan nanday Kaupod Federico ” Ka Val” Diaz, Kaupod Felisardo “Ka Bong” Cirilo kag Kaupod Remy “Ka Lito” Biraye nga namartir sa isa ka reyd sang pasistang tropa sang 61st IB sang Nobyembre 7, 2017 sa sitio Tigpaca Daku, San Antonio, Cuartero, Capiz. Mga tampad nga alagad sang pumuluyo nga maisog nga nakigbato sa kaaway hasta sa katapusan nila nga ginhawa. Kami ang tuman nga nagakasubo nga sa ila kamatayon nadulaan ang hublag sang mga maayo nga lider kag kadre sang Partido. Dalayawon ang ila kabuhi bangud sa pihak sang madamo nga sakripisyo kag kabudlayan ginhatag nila ang ila bug-os nga panahon para pukawon, organisahon kag pahulagon ang pumuluyo para ipakigbato ang kinamatarung sa duta, palangabuhian kag kahilwayan batuk sa mga manugpigos kag manughimulos. Bagay nga ginpalangga kag gin-inakop sila sang pumuluyo kag ginkabig nga isa sa ila. Ila man ginpakita nga ang solo nga pamaagi agud maangkon ang pagbag-o sang katilingban amo ang pag-usoy sang banas sang armado nga rebolusyon. Subong nagapabugal ang kaaway sa hingalit nila nga kadalag-an samtang ginahingabonan ang pila nila ka mga patay kag pilason. Wala patugsiling nga nagalubid ang bayaran nga 61stIB sang madamo nga binutig agud pakalainon kanday ka Val, Ka Bong Kag Ka Lito . Pareho sa ginhimo nila sa 2 ka mangunguma nga sanday Ian kag Lorendo Borres sang Jebaca, Maayon, Capiz nga wala sang kaluoy nila nga ginpatay sining tinalikdan nga Pebrero 2017. Apang sa baylo nga mahadlok, ila lamang ginadabukan ang kaakig sa ila sang pumuluyo. Para sa rebolusyonaryong kahublagan, ang kamatayon nanday Ka Val, Ka Bong kag Ka Lito isa ka hangkat nga nagapukaw sa balatyagon sang mga kubos agud sundon kag ipadayon ang ila ginbilin nga dungganon nga misyon. Nga amo ang magatay-og kag magapukan sa gahum sang nagapangdaug-daug kag mga sakun nga sa ila nagapa-antus. Sa hingapos amon ginabayaw ang amon mga armas sa paghatag sang pinakamataas nga pagpasidungog kag pagsaludar sa ila pagkabaganihan. Upod ang malig-on nga panaad nga indi tubtob san-o magahipos ang amon hinganiban. Sa pagpadayon sang rebolusyon para sa kahilwayan kag masanag nga palaabuton sang pumuluyo. Mabuhay si Kaupod Val ! Mabuhay si Kaupod Bong! Mabuhay si Kaupod Lito ! Mabuhay ang masang pigos kag ginahimuslan! Isulong ang rebolusyon tubtob sa kadalag-an ROJO SILANGAN Tagpamaba Nonito Aguirre, Sr. Command NPA – Eastern Panay

Facebook Comments