Patagna Ko i?

25

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM Horoscope ‘December 7, 2018 – Friday’

ARIES – Karon nga nakab-ot na nimo ang usa ka lebel sa kagawasan sa imong kalibutan, unsa ang imong buhaton niini? Posible ba kaha nga ang taas nga listahan sa imong gibuhat nga mga plano mahitungod sa kagawasan ang gikinahanglan na nimong bisitahon. Panahon na karon aron patughan nimo ang imong kasing kasing sa mga paagi nga gitohooan nimong mahangtud sa taas taas nga panahon.

TAURUS – Ang imong gusto nga siguridad ug pagka komportable ang mosaka karon, busa siguraduha nga palibotan ko sa mga tawo nga susama kanimo ug gusto. Hinoon, ayaw palabi ug bati sa ka komportable sa imong pwesto tungod kay ang imong kapalaran magahatag kanimo ug kakurat kung magsige ka ug puyo sa dili tinood nga kalibotan. Lingawa ang imong kaugalingon apan ayaw pagpanuko paggawas sa imong pwesto kung gikinahanglan gilayon.

GEMINI – Ang mga tawong mahilig sa dinalian nga trabaho ug dili pinalahi ang makakuha sa imong atensyon karon. Bisan kinsa nga mohimo sa dili normal nga mga pamaagi sa kinabuhi ang ok lang sa imo. Apan ang pagka orihinal ug lahi kanunay nga magsunod sa sunod sunod nga hitabo nug lagmit wala nay pagplano pa nga mahitabo.

CANCER – Ang pagtan-aw sa imong kaugmaon sa tinood nga paagi ang usa ka butang nga makapalipay kanimo, dili kini susama sa pagkaligo sa bugnaw nga tubig. masabtan kini nimo nga mga butang karong panahona, kini kung masabtan usab nimo kung unsa ka walay pulos ang dili masaligan nga mga impormasyon. Posible usab nga ang imong papel sa kalibitan sa laing tawo ang mausab ngadto sa usa ka mas nindot pa nga relasyon.

LEO – Maglisud ka karon sa pagpadayon ug pagtoo nga ikaw ang mas nakasabot sa mga butang sa imong palibot ug sa pagtoo nga ikaw ang magtutudlo o hukom. Bation usab nimo karon nga anaa kanimo ang mga kalidad sa usa ka lider nga makapahimong mosalig ang uban sa unsa ang kaya nimong buhaton. Ang pagdawat sa pagdayeg mamahimong usa ka nindot nga hitabo ug kasinatian alang kanimo.

VIRGO – Pagasugdan nimo ang adlaw sa pagbati ug kakusog nga pagatras ngadto sa imong kaugalingong hunahuna ug plano. Hinoon bation nimo karon ang pagdawat sa mga storya sa uban apan sa pagdagan sa mga adlaw ayaw usab ug pagbaton ug sobrang kompyansa. Dili kinahanglan nga usbon nimo ang hunahuna ug opinyon sa uban, lakaw nalang palayo.

LIBRA – Ang sobra nimong kusog ang nagkinahanglan karon ug paspas nga paagi aron ipagawas ug posible nga mas nindot kung imo kining ipanghatag sa uban.Hinoon adunay kalainan sa pag pagawas sa imong kaikag ug ang sobrang pagka puguso. Klaroha ang pag balanse sa imong kusog, kusog nga pagtulod ug ang kusog nga ginamit ang pasensya ngadto sa kalampusan.

SCORPIO – Ipagawas lang nimo ang pipila sa imong mga hunahuna kung andam kana, kini gumikan kay gusto lang nimo nga klarohon ang mga kamatooran. Hinoon kung naghulat ka ug insaktong panahon alang sa pagpresentar niini, karong panahona na ang saktong panahon. Pwede usab nga ipataas nimo imong kamot ug mosulti nga wala ka nasayod, kini tungod kay dili sa tanan panahon nasayod ka sa tubag.

SAGITTARIUS – Kasagara sa atong mga relasyon ang natural lang. Mutobo kini sa mga pamaagi ug lebel nga atong ginahatag niini. Hinoon adunay aspeto sa relasyon nga mamahimo usab natong ipadali ug paspasan. Tungod niini daghan ang benepisyo nga imong makuha sa usa ka relasyon nga hinayhinay ang paglambo ug dapat nato kining dawaton. Walay dautan sa paglantaw sa umaabot, pasagdi ang panahon nga mahitabo ug moabot sa iyang kaugalingon.

CAPRICORN – Ang imong pangagpas mamahimong usa ka mangluluwas karon sa parte sa imong kalibotan nga may kalambigitan sa usa ka plano nga dugay na nimong gustong buhaton. Hinoon mas nindot kung sugdan nimo pagtan-aw ang imong mga problema gikan sa sulod kumpara sa pagtagn-aw lang niini. Mao lang kini ang bugtong paagi aron masayran nimo kung unsa ka bug-at ang imong giuhat nga paningkamot aron masulbad kini.

AQUARIUS – Usa ka kalamboan may kalabotan sa imong panimalay ang bation nimong mas komplikado pa diay kaysa sa imong gitohoan. Kwarta o ang pagkakulang niini mao ang mamahimong hinungdan sa imong kapungot. Kanunay lang abrihi ang linya sa panagestorya sa imong palibot ug basin makabalik ka gikan sa usa ka negatibo nga sitwasyon ngadto sa usa ka bag-o nga kasabutan.

PISCES – Gusto na nimo karon nga ipagawas ang usa ka kamatooran ug wala nakay palabot kung kinsa man ang nakabalo niini. Hinoon ang imong plano nga pagpagawas niini posibleng dili mosunod base sa imong mga plano. Makita nimo karon ang imong kaugalingon nga makadiskobre ug pipila ka mga tawo nga maminaw kanimo. Kung ila na kining buhaton, siguraduha gyud nga makha nimo ang ilang atensyon ug basin maminaw pa sila sa imo sa doble nga kaikag.

Source: proastro.com

 

 

Facebook Comments