Patagna Ko i?

19

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (March 23, 2019 – Saturday)


ARIES Andama kanunay ang imong kaugalingon sa paglukso ug paglihok kung adunay kalit nga mga panghitabo sa imong palibot. Importante karon ang komonikasyon alang sa imong sitwasyon. Kung kini usa ka ikaduhang higayon alang kanimo o ikaduhang higayon sa imong kinabuhi, posible nga mapataas niini ang imong kinabuhi ug makahatag kanimo ug kadasig sa paglihok sa mga gusto nimong buhaton.

TAURUS Ang imong mga buluhaton gawas sa imong trabaho mamahimong komportable ug madasigon karong mga panahona, labi na kung walaon nimo ang pagkalibog sa romansa sa imong hunahuna. Hinoon, bisan unsa pa man nga problema sa relasyon ang imong masinati, dili kini mawala kung imo lang sulayon sa pagkalimot. Ang pagpangita sa usa ka tawo nga pareha nimo ug hunahuna nagkinahanglan lang sa usa ka pangutana.

GEMINI Ang pagpugos sa imong pagbarog sa kaugalingon wala na nagkinahaglan nga butaon nimo sa usa ka saba nga paagi. Sa pagkatinood, ang imong lihok mas saba pa kumpara sa unsa ang imong gustong isulti. Buhata ang mga butang nga sobra pa sa imong makaya aron makuha ang pagdayeg gikan sa uban, apan siguraduha lang nga kini pinaagi sa usa ka responsable nga ehemplo. usahay, ang pagpakita mas maayo pa kumpara sa pagstorya.

CANCER Dili ka pwedeng biraon sa imong gitagoan kung wala ka nisulod niini sa unang higayon. Kung kinsa man ang nagtoo nga malipayon ka nga nalain sa uban ang siguradong nasayop sa pagbasa kanimo. Adunay dakung kalainan ang sobra ka mabinantayon ug ang sobra ka maulawon. Makakuha ka ug garbo sa pagka komportable ug paglikay sa sobrang pagpakig-away sa ubang tawo.

LEO Ang imong hunahuna posible nga makapalayo kanimo sa naandan na nimo nga buluhaton, apan mas nindot usab kung sulayan nimo nga magbuhat ug lahi nga butang. Hinoon aduna kay obligasyon sa imong kaugalingon nga magpalahi ug mamahimong mohimo ug bag-ong mga butang samtang ang uban naglisud usab sa pag-atiman sa mga lugar nga komprtable kanila. Pasagdi ang imong kaugalingon sa pagbuhat ug mga butang nga makapalipay ug ayaw na sulayi pa pag-usab ang ubang tawo.

VIRGO Ang imong abilidad sa pagtutok sa mga butang ang mamahimong mas mohait pa karon ug mamahimo kining usa ka regalo alang kanimo. Kini importante karon hilabi na nga daghan ang isturbo sa imong palibot karong panahona. Ang imong hunahuna dili interesado sa mga tsismis ug mabaw nga panagsinultiay. Mamahimo usab kang magbutang ug babag sa mga tawo nga maghatag kanimo ug problema hilabi na sa imong pag-uswag.

LIBRA Imbis nga mag sige ka sa paghunahuna sa mga b utang nga wala kanimo, sulayi usa ang pagdawat sa mas positibo nga kinaiya ngadto sa mga butang nga anaa kanimo. Kung anaa sa plastar nga kahimtang ang imong pangwarta karong panahona, pwede gihapon nga butangan nimo sa positibo nga kinai-iya ug paglantaw ang mga butang may kalabutan sa imong katigayonan. Hinumdumi nga ang pagbaton sa abunda nga panahon dili lang makita ug kundili bation usab.

SCORPIO Bisan unsa nga imahinasyon may kalabutan sa tawo, kasinatian sa kinabuhi ang kinahanglan nimong tan-awon ug maayo karon. Matulod ka sa usa ka matinabangon ug posible nga nindot nga positibong pagbati nga maoy modala usab kanimo sa pagbaton ug kalipay sa imong kalibotan. Ang imong positibong kusog mamahimo usab nga motakod, ang imong kaayo mamahimo usab nga usa ka preskong hangin para sa uban.

SAGITTARIUS Ayaw kalimti ang kaimportante sa mga butang lisud ug komplikado. Hinumdumi nga adunay mga butang nga dili importante sa imong panan-aw apan aduna diay mas bug-at ug epekto kung imo ng maamgohan. Usahay adunay mga butang nga mahitabo kanato sa positibong pamaagi kung ato lang ablihan ang atong kaugalingon ngadto niini. Atimana ang mga butang sa imong palibot gamit ang bukas nga kinaiya ug hunahuna.

CAPRICORN Kung adunay usa ka proyekto nga sobra ana ang paghatag kanimo ug kalapoy ug kahago, panahon na aron sagopon nimo ang pinalahi na usab nga pamaagi. Sa pagkatinood, posible nga gina-atiman nimo karon ang usa ka trabaho nga angyan sa duha ka tawo. Ang pagpaubos sa imong lebel sa stress nanginahanglan kanimo sa pagpangita ug ubang tawo nga susama ug katoyoan kanimo.

AQUARIUS Bisan pa man kung gusto kaayo nimong ipakita sa uban ang imong abilidad, mas nindot usab nga sila mismo ang makakita niini. Ang pagbuhat sa usa ka butang sa tanan nimong kahanas ang kanunay ginasuportahan sa dili ikapamakak nga pagsalig ug pagtoo sa imong kaugalingon. Ang imong hilom nga pagsalig sa kaugalingon makahatag kanimo ug sakto nga atensyon gikan sa uban.

PISCES Kung aduna kay panglantaw nga gitohoan nimong nag-una kompara sa ubang tawo, posible nga kini ang mamahimong rason aron paminawon ka nila. Apan, gikinahanglan usab nga maghilom ka una sa pagkakaron hilabi na kung kini nga plano ang makaguba sa balanse nga anaa karon sa imong palibot. Kung adunay pagsinabtanay nga mahitabo, dawata una kini sa pagkakaron.Masayod ka ra sa pag-abot sa saktong panahon.

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers