Patagna Ko i?

19

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (June 19, 2019 – Wednesday)


ARIESAng atong pangagpas usahay makaayo apan makadaut diay. Makatabang kini hilabi na kung madasig kita sa pagbuhat ug aksyon sa butang nga dugay na natong giplanong buhaton. Makadaut usab kini kung mamahimo kining rason aron mahimo kitang buang sa pagtoo nga sakto ang atong ginuhat ug maoy magpugog kanato sa paghimo ug dugang pang aksyon sa umaabot.

TAURUSAduna bay tumong ang imong mga nasinati nga mga butang karon? Ana-a gayud! Posible nga bation nimo karon nga ang kalisud sa imong sitwasyon adunay nindot nga rason kung nganong gakahitabo kini. Aduna usay butang nga bawal ang mawala karon apan mapulihan gilayon sa laing bawal, pilia lang ang sa imong tan-aw mas dili kaayo dautan.

GEMINIPosible nga nasayod ka na sa mga limitasyon sa imong palibot ug gibati na nimo ang obligasyon sa pagtabang kanila kung kini imong makita. Huna-hunaa nga bisan unsa pa nga pag-aghat kanila dili gihapon kini makausab sa ilang panglantaw. Nakatutok na sila sa ilang mga gitohoan nga butang apan aduna pay higayon nga makita nila ang imong tabang. Hatagi sila sa higayon aron makadiskobrehan ang laing pang butang.

CANCERBation nimo karon nga motaas ang lebel sa imong kontrol sa kaugalingon kund diin gikinahanglan kini. Apil na usab niini ang kontrol nga imong makuha sa uban tawo diha kanimo. Dili lang ang pagpakaisog sa pag-atubang sa mga butang nga makahimo kanimong dili sigurado, kundili ang pagdawat usab sa kamatooran nga aduna kay katungod, panginahanglan nga imo lang karong panahona.

LEOAdunay kamatooran sa panultihon nga ang kausaban sa mga butang temporaryo lang, apan adunay pag-usab nga permanente na. Posible nga dili kita makamatikod sa mga kausaban sa atong palibot apan bation ra nato ang epekto niini. Matingala usab kita kung nganong wala kita kapangandam mahitungod niini. Makita na nimo karon kung unsa nag papel sa kausaban aron mahitabo ang mas daku pa nga plano.

VIRGOKanunay makahatag kanato ug nindot nga paminaw kung makadungog kita sa panultihong “tan-awa lang ang hayag nga parte sa mga sitwasyon”. Posible nga ang tono lang sa pagkasulti maoy hinungdan nga makuha ang atong atensyon sa gitohoan natong negatibo o dili ba positibo nga sitwasyon. Mao kini ang hinungdan nga ang pagtan-aw lang sa hayag nga bahin mao ang makahatag kanto ug paagi aron makahimo kita ug positibo nga lakang.

LIBRAAng pinakauna nga balaud sa pagdala sa usa ka kompanya mao ang pagtoo nga ang tanan imong sayop. Apil na niini ang kapakyasan ug ang kadaugan. Hinoon, makatingala lang usahay nga kung adunay kapakyasan nga mahitabo, dali ra kaayo kita mangita kung kinsa ang atong basulon. Sa laing bahin kung makab-ot usab ang kadaugan, daghan usab ang gustong moangkon niini. Kung daghan ang nalipay sa imong kadaugan, panahon na usab para pahinumduman nimo sila sa imong nahimo para niini.

SCORPIOUsahay dili nato mabantayan ang atong kaugalingon kung mopagawas kita sa atong gibati ug gusto natong pasagdan nalang kitang mag-inusara. Adunay gyud mga panahon nga mas pilion natong mag-inusara sa atong kalibotan, ug mao kini ang rason nga usahay ang uban tawo magtoo nga dili nato sila gusto, usa ka sayop nga panahom. Kini nga kalibotan nga imong gusto karon maoy makahatag ug distansya sa usa ka tawo nga gusto unta nimo nga mamahimong sood.

SAGITTARIUSDaghang nindot nga mga nobela ang nakatago sa bati nga mga taklob. Aduna paman gani panahon kaniadto nga ang titolo sa storya ug ang ngalan sa magsusulat ang igo na aron maenganyo ang mga mahilig sa pagbasa aron mopalit sa maong mga libro. Posible nga kini nga parte nga makaingon kita nga tinood ang panultihon nga ginahukman nato ang libro pinaagi sa mga tabon niini. Kanunay pangandam sa pagtan-aw lahos sa unsa ang klaro kaayo.

CAPRICORNAng gamay nga pagbantay ug pagmatngon ang gikinahanglan nimo karong panahona sa parte sa imong kalibotan. Bisan pa man nga hinoon dili ikaw ang klase nga sobra mosalig sa mga sitwasyon, mas nindot usab kung paubsan nimo ang lebel sa imong kompyansa nga kanunay nimong ginapakita niini. Usa ka butang ang nagkinahanglan karong ug usa ka seryoso ug planadong pamaagi. Likayi una ang sobrang pagkumpyansa.

AQUARIUSMasayran nimo karon ang sitwasyon nga nagkinahanglan kanimo sa pagbaton ug tininood nga panglantaw niini. Sa kadaghan sa hanap ug walay klaro nga butang sa imong palibot karon ang kamatooran dili gyud malimod ug naghulat lang nga imong madiskubrehan. Dili kini susama sa usa ka sitwasyon nga “pagmata ug pag-inom ug kape” lang kundili nagkinahanglan kini kanimo nga totukan ug klaro ang mga sitwasyon.

PISCESAng bulan sa imong zodiac sign makahatag kanimo karon ug usa ka sensitibo nga pagsaka sa lebel sa imong pagkasensetibo sa usa ka makatabang nga pamaagi. Posible nga dili kini nimo masabtan ug ang grabe nga pagbati nga kauban niini. Importante karon nga saligan ug tohoan nimo kung unsa ang imong gibati. Kung unsa ka grabe ug emosyonal ang imong kinabuhi karon, ayaw kabalaka kay makakuha ka ra ug kalig-on gikan niini.

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers