Patagna Ko i?

82

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (June 21 2019 – Friday)


ARIES – Maanad ra ta sa mga hagit sa kinabuhi sa pontong kung mawala kini murag mingaw atoang kinabuhi. Mingawon ta sa mga oportunidad nga mapamatud-an napud nato atoang kaugalingon sa uban. Di na ka maglisod pag abot sa panahon nga aduna na poy hagit nga moabot.

TAURUS – Gamayng pagka flexible sa imong baruganan karon. Ayaw pagpagahi-gahi sa imong baruganan kay maglisod lang ka niini. Dili kini klaro sa uban bisan pag klaro ang imong pagtan-aw niini. Mas maayo kung magkig estorya ka nalang sa kanila kaysa magpagahi-gahi ka pa sa imong baruganan.

GEMINI – Sa usa ka panagtigom adunay mokalit pag abot nga inspirasyon. Usahay, masayop ta sa atong pagtoo nga di ta igo o di kaha di ta preparado sa pagkuha sa unsay nakapadasig kanato. Ayaw kawala sa paglaum niinig panahuna ug pangandoya kini nga mahitabo kay imo kining damgo ug kinahanglang nga angkonon nimo kini.

CANCER – Aduna kitay gabalikan apan mosamot ang problema niini ug magmahay kita niini. Negatibo ang imong panan-aw sa mga kalambuan nga panghitabo karon apan magresulta kini ug kaayuhan. Magpasalamat ka sa mga panghitabo kay diri nimo nakita ang mga positibo ug gawasnong pagsabot-sabot.

LEO – Usahay di ta ka bantay nga ang atoang ginabuhat kada-adlaw para man diay sa ubang tao. Kadaghanan kanato motrabaho sa mga tawo nga nagsweldo kanato ug dako nga porsiento atoang ginahatag nga panahon para magtrabaho kanila ug naghimo kanilang malipayon. Apan nag-ingon ang kalangitan nga mo pokos sa ka sa imohang kaugalingon para maabot nimo ang para ra jud sa imo. Ang imong kahago para jud ni kanimo lang ug ayha pa ang uban.
VIRGO – Ang ka kusgon sa mga panghitabo usahay mo paspas ug wala nato kini namatikdan. Kini maoy gakahitabo kanimo labi na ug magkapuliki ka sa imong mga gipanghimo ug usahay maka disturbo pa kini kanimo. Adunay proseso sa imong kalibutan karon nga gakahitabo ug wa nimo ni namatikdan. Relax sa para makita nimo ang mga panghitabo.

LIBRA – Gikinahanglan nimong tukion ang gigikanan sa imong pagkapositibo karon. Dawata kini bisan dili kini gikan kanimo. Ang ubang tawo lahi ang ilang panan-aw kanimo karon ug di kini maayo. Pasagdi sila, ayaw panumbalinga, makatabang kini nga panglantaw kanimo nga mas mahimong positibo pa.

SCORPIO – Mga patsada nga mga oportonidad anaa sa imong kalibutan karon apan imo usab nakit-an ang problema karon susama sa pagkapakgang ug kayugot. Di pud maayo nga wagtaangon ang ubang tawo nga naghatag kanimo ug kanegatibo. Apan nag gumikan kanimo ang pag pokos sa mga butang nga makalipay kanimo ug maghatag kanimo ug kayo.

SAGITTARIUS – Negatibo ang imong tan-aw karon sa usa ka butang nga positibo ang panan-aw sa uban. Basin naa silay nakita sa usa ka sitwasyon nga ikaw wa kakita niini. Apan gikinahanglan gihapon ug ka positibo nga panglantaw sa maong sitwasyon. Dapat lang nga bukas ang imong huna-huna para makakonekta sa ubang tawo nga positibo ang panglantaw.

CAPRICORN – Para kanimo kay mas maayo nga biyaan nimo ang usa ka sitwasyon ug pasagdan nimo kini nga mosolbad sa iyang kaugalingon.  Nakita usab nimo nga masayang lang ang imong mga pagkayod ug panahon kay basin mosamot pa kini. Dawata na lang kini, kay sa ipadayon nimo ug wala’y kalampusan gihapon.

AQUARIUS – Daghang mga ‘Martial Arts’ nga base sa pag-gamit sa enerhiya sa iyang kontra maoy gamiton batok kanila. Kung ikaw ang makadawat sa usa ka negatibong enerhiya nagagikan sa imong kontra, pwede nimo kining gamiton para sa usa ka positbong resulta. Pwede usab ka makakab-ot ug kaayuhan kung imo kining atbangan sa usa ka ataki nga sensitibo ug kalooy. Kinahanglan lang ang pagkamakanunayon sa paghimo sa maong kombinasyon ug diri, dali ra nimo ma tumba ang imong kontra.

PISCES – Tan-awa ang panghitabo karon kay matud pa ‘History Repeats Itself’. Makakita kag mga desesyon nga susama sa imong gihimo kaniadto. Kung gusto ka ug lahi nga solosyon karon, kinahanglan nga mohawa ka sa imong kahupayan nga dapit ug dawata ang dili pamilyar nga panghitabo. Kinahanglan nnimo matagamtaman ang kalisod niining tungura  kay mapulian ra kini ug ka komportable pag abot sa panahon.

Source: proastro.com

 

 

Facebook Comments