Patagna Ko i?

50

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? .Kini giya
lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…


iFM CDO Horoscope (July 29, 2019 – Monday)

ARIES – Ang ubang tawo walay salig sa imong mga ideya ug kahibalo apan ang
kalangitan karon nagaduyog kanimo busa ipadayon kini. Makatabang kini kanimo ug sa
ubang tawo labi na sa ilang mga gipangbati. Ang imong pamaagi kay mao ang imong
ginasunod pirmi apan aduna kini usab sakto nga oras ug panahon nga kinahanglan.

TAURUS – Daghang tawo ang motoo sa panultihon nga “Ang kinabuhi dili mahitungod
sa imong kahibalo kun dili kinsa imong mga nailhan”. Kini nga panultihon makatabang
kanimo susama sa imong mga higala nga makatabang pud kanimo bisan pa man ug
baguhay pa lang nimo sila naila-ila.

GEMINI – Ang kalangitan karon makatabang kanimo sa imong mga gibati karon nga
pagkasensitibo. Kini makatabang ug dako labi na sa imong pagkapositibo sa kinabuhi ug
dali nga pagasenso. Ang imong pagkapositibo makapagaan sa imong panagestoryaay sa
ubang tawo.

CANCER – Ang tawo ang susama kanimo bisan pa man nga ikaw usa ka lider apan
kabalo ka makiguban sa ubang tawo sa ilang mga gusto. Dili nimo gusto supakon ang
gusto sa uban ug paghatag sa imong gustong mahitabo kay kini makahatag ug
kalisdanan ug ka komplikado sa sitwasyon.

LEO – Ang mga tawo nga hilig ug padako ug lawas ug braso mao ray nakasabot sa
‘pagpadako ug lawas nga di mao ang pamaagi’. Dili na maayo pugson ang pagpadako sa
mga braso nga dili na modako pa. Ang pagpalabi sa usa ka butang nga pagahimoon dili
garantiya nga mamahimo kining magmalampuson.
VIRGO – Ang uban makapakita kung unsaon paggamit ang thimble sa usa ka libo nga
pamaagi. Ang uban usab maglisod ug unsaon pagpapilit sa postage stamp ug maabtan
pa ug oras bag-o masulbad. Lisod kung mabutang kita sa ingon ani nga sitwasyon ug
mosangpot pa sa panaglalis. Apan ang pagsabot niini, gikinahanglan lang ang
pagpaminaw sa duha ka angulo ug mao kini maoy makatabang kanimo.

LIBRA – Ang dili unta basehan sa panahon sa atoang pagkatawo ug hangtud kita
mamatay. Kinahanglan unta nga ang sukdanan mao ang pagpainpluensya nato sa uaban
sa atoang maayong binuhatan. Ang kaayuhan nga imong gipakita sa ubang tawo maoy
makaimpluwensya pud kanila nga buhaton ang susamang butang.

SCORPIO – Halos tanang tawo dili gusto magkalisod ug mosugot nga motrabaho ug 60
ka oras kada semana para makabayad lang sa mga bayronon. Busa ang kinahanglan nga
tukion usa ang mga gimbuhaton para dili magkalisod niini kay matud pa sa panultihon
adunay shortcut para madali ang tanan ug pagasenso.

SAGITTARIUS – Kung di ka ganahan mo kaon sa usa ka kalan-on moapil ka ba sa lumba
sa pagkaon niining pagkaona? Maglisod ka ug himo niini kay unsa tanan dili man nimo
kini gusto. Mura kag nisulod sa lisod nga sitwasyon nga dili nimo gusto. Ipabuhat
nalang nimo kini sa uban nga gusto niini kaysa pugson nimo ang imong kaugalingon
nga walay gusto.

CAPRICORN – Ang parallel nga linya modagan kini nga dili magtabo hangtud sa
hangtud. Bisan usa lang ka gamayng sipyat, mamahimong magtabo kining duha ka linya.
Prehas lang kini sa pakighinabi sa imong isig ka ingon nga kinahanglan nga usbon ang
imong gustong ipasabot nga punto. Kung makaapas siya sa imong ipasabot dinhi ra
kamo magkasinabot.

AQUARIUS – Mosamot ang kalisod tungod sa atoang gusto nga maplastar. Gusto natong
maplastar kita ug protektado sa daghang rason ug mahadlok nga kita maunhan sa uban.
Mamahimo kita usab nga suspetsuso sa mga panghitabo sa atoang palibot. Ayaw ug
kahadlok sa mga positbong panghitabo kay mao kini maghatag kanimo ug kaplastaran
sa kinabuhi.

PISCES – Adunay solusyon nga namugos kanimo sa panahon nga ikaw nanginahanglan
niini. Kung mituo ka niini nga solusyon, sunda kini bisan pa man doul lang kini sa
kamatuoran. Apan ang pagdumili sa pagdawat sa maong solusyon nga anaa na sa imong
atubangan, bout pasabot nga aduna kay problema. Pahuway sa kadyot ug palayo sa
maong sitwasyon para makaamgo ka sa maong sitwasyon.

Source: proastro.com

Facebook Comments