Patagna Ko i?

iFM 99.1 Patagna Ko i

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? .Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (September 09, 2019 – Monday)

ARIES – Kung ang mga sitwasyon wala nimo naangayan ayaw ug ka dismaya. Kung sa tan-aw nimo nanobra na kining mga butanga o problema, ayaw kinig pasagdi. Aduna ka pay oras nga masulbad kini. Bantayi una nga kung anaa ka na ba sa insaktong dalan ug insakto ba ang imong mga ideya ug plano, bisan pa ug di mao ang nahitabo sa pagkakaron.


TAURUS – Usahay sa mga daghang problema atoa kining ipalabay lang sa panahon ug mamahimong ang panahon ang masulbad niini. Sa ubang tawo, ila kining pangitaan ug pamaagi para masulbad, apan kung adunay mga dagkong suliran, ayaw kinig pasagdi ug solbara deretso sa imong lahi ug sukwahi nga pamaagi sa pagsulbad niini ang gikinahanglan karon.

GEMINI – Sa imong tan-aw nga gikinahanglan kag pagbantay sa mga panghitabo, ipadayon kini kay makahatag kinig katagbawan kanimo. Kini usab ang panahon nga makahatag kanimog swerte bisan pa man sa imong paghinay-hinay lang ug paghimo niini. Bisan di ka komportable niini, maghatag kinig maayong resulta para kanimo.

CANCER – Bisan dili tanan matubag nimo ang mga pangutana nga gustong mahibaloan sa uban, apan aduna gihapoy makahupay alang kanila sa imong tubag. Adunay rason nga ikaw makahatag ug kaayuhan alang sa uban nga nag lisod ug plano.

LEO – Tingali sa imong tan-aw sa maong butang o pagahimoon nga adunay sagol nga di maayo, molihok ka gihapon ug tan-awon nga mga maayong aspeto niini. Experto ka sa mga panglantaw sa mga dagkong butang apan magkagahi ang imong pundasyon kung unsa man ang pwedeng mahitabo sa mga mosunod nga semana.

VIRGO – Bisang unsaon nimo imong panghuna-huna nga mamahimong aktibo sa pagpakighandurot sa ubang tawo, ikaw nagduda nga adunay mga negatibong mga pang huna-huna nga mosulod niini. Mao nga mo tutok ka sa mga positibong panghuna-huna sa pag pakighinabi sa uban.

LIBRA – Dili ka sigurado sa imong mga abilidad ug imong pwedeng mahimo, ang ubang tawo wa mag tan-aw niini. Wa sila kabalo usab sa imong mga wa nahibaloan. Apan sila nag tah-aw nga aduna kay naihibaloan nga mabuhat ug naa silay pagtoo nga kaya nimo kini ug maghatag ug maayong resulta.

SCORPIO – Sa unsa pang daghang buluhaton nimo karon, gikinahanglang magpakita ka nga kaya nimo ning dad-on. Kung naghuna-huna ka karon ug mga laaganan, basin mao na kini ang imong mga unang bahin sa imong pag laag-laag. Ang imong mga imahinasyon ang nag sulsul kanimo sa imong kagawasnon ug kini ang mobira kanimo padulong sa mga bag-ong lugar.

SAGITTARIUS – Sa imong pagtuki, imong nabantayan nga ang imong pagasenso hinay kayo murag gabaklay ka sa usa ka semento nga wa pa nauga. Apan gikinahanglan nga ipagaan nimo ang imong pagbuhat niini ug dapat nay pagsalig sa kaugalingon.

CAPRICORN – Wala nimo nasabtan kining isyuha kay wa nimo kini tun-e bag-o nimo kini gibuhat ug kay basin wa kay panahon ug oras para niini. Ug bisan sa imong panan-aw di ka sigurado sa imong gibuhat. Adunay mga tawo nga nag salig sa imong mga desesyon, busa ipadayon kini tungod alang sa inyong pagpanaghiusa kay kini mohatag ug maayong resulta kung kamo magtinabangay.

AQUARIUS – Ang kagahi sa ulo maoy nakarepresenta sa usa ka problema. Ang imong nakita nga mao ang tamang buhaton apan gikinahanglan ka nga mosabay niini ug imong dawaton. Kay ang di pagsabot ug pag-uban sa abilidad sa tawo maoy makapadugay sa mga buluhaton. Himoa kini nga gawi, ug ayaw huna-hunaa nga babag kini.

PISCES – Kadaghan na nimong gi balik-balik ug huna-huna kining mga butanga nga wa masulbad ug dili ka kapadayon sa imong kinabuhi. Gikinahanglan nimo ang ideya sa usa ka tawo nga motabang kanimo ug sulbad niining butanga nga sa una ra unta nimo ni gubuhat.

Source: proastro.com

Facebook Comments