Patagna Ko i?

30

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo 
idol…


iFM Horoscope – September 11, 2019 – Wednesday)

Aries – Bisan ang imong pagka profesyunal nga kinabuhi medyo naghulat pagpanahon nga mo asenso ug nahadlok ka unsay dangatan nimo. Apan, ayaw kahadlok kay adunay mga tao nga motabang kanimo nga imong mga kauban sa una sa collehiyo ka pa. Sila ang motabang kanimo sa imong pagasenso. Ayaw kahalok sa umaabot ug kinahanglan ka malipay tungod sa mga tawo nga motabang kanimo.

Taurus – Ang imong koneksyon sa ubang tawo makatabang kanimo ug kini bililhon kaayo busa ampingi kini. Kining tanan di pud maayo kung ang sa uban tawo lang pud nga panginahanglanon ang imong atimanon. Apan kung gusto nimo nga mahimong independente, bisan di ka motabang sa uban.

Gemini – Gikinahanglan nga mag himo ka ug bag-ong sukdanan ug pagkamaalon sa imong trabaho karong panahunan. Kung ang imong trabaho gakinahanglan ug mga kauban ug gikinahanglan nga ikaw ang mag una kanila. Pwede nimong gamiton ang imong pagkamaalamon ug kini magamit nimo ug labi na imong talento. Kay kining imong talento mas makatabang kanimog dako bisan asa ka ba mabutang.

Cancer – Bisan kabalo ka na nga kung imong pangitaan ug pamaagi ang mga ginahimoon nimo, kini maghatag kanimo ug kaalam, apan gikinahanglan nga hinay-hinay lang. Ayaw ug pabilin sa daan nga pamaagi, gikinahanglan nga mangita ka pag laing pamaagi, usab kini gakinahanglan ug preparasyon. Kini na ang panahon nga malagpasan pa ni ang kanhi nimong mga ginahimo.

Leo – Ang imong pagkatawo ug karakter murag di magkasinabot ug kinahanglan ug kausaban karon. Apan ang imong pagasenso ug paglambo maingon nato nga ma anad ra ka niini. Gikinahanglan nimo kining dawaton ang kabaguhan pra mawala ang imong di maayong gibati karong panahona. Kinahanglan ka lang mahimong matinudanon, kay di nimo mapahimout ang tanan ug wala kay baguhon usab para ka nila kahimot-an.
Virgo – Bisan pag naglisod kag sabot sa sitwasyon, adunay daghan nga suporta ug gugma ang moabot kanimo karon. Ayaw kinig sukda ug pakganga ang gugma ug supporta nga moabot kanimo niining higayuna. Pasagdi ang ubang tawo nga mamahimong sila sa ilang kaugalingong abilidad ug pagtoo sa ilang kaugalingon kay sila ang mga klaseng tawo ang makatabang kanimo.

Libra – Usahay di ka sigurado sa kinabuhi apan salig sa kabitoonan nga maoy mogiya ug motabang kanimo sa mga butang nga hisgutanan. Usahay makita nimo ang sitwasyon nga kaya ra buhaton ug pagpalambo niini. Isa na lang ka lakang ang gikinahanglan nimo karon para mas molambo pa ug adunay isa ka tawo nga motabang pa kanimo.

Scorpio – Makakuha kag mga di insaktong panapos nga panghuna-huna gikan sa mga tawong nitabang kanimo nga pwede nimong makat-unan. Usahay pud makurat kita nga adunay mohatag kanato ug ideya nga wa nato damha nga gikan sa iya. Ug usab makurat ka na lang nga ang mga kahibalo sa isa katawo nga gipaambit diha kanimo. Respetare ang mga giya nga gipaambit sa uban diha kanimo.

Sagittarius – Ang mga panghitabo kaniadto dili makadekta sa imong ginahimo karon. Ang imong intwisyon makit-an kung kini mo konekta sa hinugdan sa imong kinabuhi karon. Apan daghang ang imong pwedeng pagapilian nga pwedeng buhaton labi na kung ikaw mag-inusara para makita nimo ang kamatuoran.

Capricorn – Pagkapachada kaayo maningkamot kung sa imong pagtoo makab-ot mo kini. Karon ang pagtan-aw sa uban kanimo murag di ka angayan niining mga butanga. Apan kining mga butanga gakinahanglan ug pagpaningkamot, pagtuo ug dili pagka desperado. Pasensya ang gikinahanglan nimo aning pag abot sa imong mga pangandoy ug mga butang nga imong gahimoon, nga tan-aw sa uban nga imposible nimong mahimo.

Aquarius – Ang imong pagka rebelde nga kalidad nga  pagkatawo nahibaloan na sa uban. Karon ikaw nagahimo ug plano nga mamahimo kang mas epektibo sa imong trabaho o di kaha, wa nimo sunda ang mga pamaagi ug naghimo ug imong mga kaugalingong pamaagi ug kini makaayo kanimo.

Pisces – Bukas karon ang imong huna-huna sa bag-ong pag-usab sa imong kalibutan. Apan mapili lang nimo ang mga pipila ka mga butang nga gustuhon nimo. Ayaw kalimti nga ang oras ang imong kontra busa buhata ang angayan nga buhaton karon. Ayaw paglangan-langan kay basin moabot ang panahon nga dili kana makahuna-huna ug mapukan ang imong determinasyon.

Source: proastro.com

 

 

 

 

Facebook Comments