Patagna Ko i?

53

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana?
Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi,
pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania
na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (September 26, 2019 – Thursday)

ARIES – Adunay bag-o nga kagawasan nga matagamtaman apan
nanginahanglan kini ug dakong pagbantay. Kinahanglan kini ug
pagpanagestorya kay nagdala kini ug responsibilidad sa usa ka tawo.
Molambo kini pagabot sa saktong panahon kung madawat nimo kining
mga butanga ug ang imong kahingawa mawagtang ra.


TAURUS – Imong mabantayan nga dili na lisod ang mga problema nga
giatubang. Kini nga abilidad angayan nga ipakita nimo labi na sa imong
higala. Apan kinahanglan nimong klaruhon ang tanang panghitabo ug ang
gusto nimong makab-ot. Ayaw pasagdi nga malimtan nalang kining mga
hitaboa kay makatabang kini ug dako sa imong pagasenso.

GEMINI – Adunay ginagmay nga pagdayeg nga imong nadawat gikan sa
imong higala. Kung imo kining pasagdan, wala nimo gisunod ang pamaagi
sa usa ka Geminis nga kinihanglan nga buhaton jud ang mga katungdanan.
Kung imong maamuma ug maayo kini nga pamaagi modaghan ang mga
tawo nga moangay kanimo. Klaro ug kongkreto busa salig sa mga tawo nga
nidayeg kanimo.

CANCER – Kung ang tawo moingon nga ‘all’s fair in love and war,’ bout
nilang pasabot nga sa mga lisod nga sitwasyon bisan unsa nga pamaagi
basta makab-ot lang ang gusto maayo na kini alang kanila. Aduna kay
pamaagi alang niini nga mga sitwasyon apan kinahanglan nimong ipaambit
sa ubang tawo. Bantayi lang kung unsay patas ug dili patas sa mamahimong
panang ambitay.LEO – Ayuha ug tan-aw kanang gusto nimong lantawon kay basin
masugamak ka anang butanga. Panalamine usab ang mga nanglabay nga
panghitabo kay mao kini ang makatabang sa imong ugma. Gilauman
nimonga mabantayan ang mga nahitabo karon para dili kana masayop pa.
Mas maayo usab nga panagsabutan una sa grupo para mamatikdan sa uban
ang ilahang kaugalingong obligasyon.

VIRGO – Usahay ang gusto lang nato nga tubag oo o dili gikan sa mga
tawo nga determinado nga motubag kanato. Adunay bag-o nga mga
panghitabo nga mamahimong makabenepisyo ka sa umaabot nga panahon.
Bag-o mamahimong deretso ang mga linya sa imong kinabuhi adunay mga
lisod uh hiwi nga dalan ang imong unang maagian.

LIBRA – Imong barugan ang imong mga saad sa uban apan kahibalo pud ka
nga adunay mga pwersa gikan sa gawas nga dili malikayan ug
mamahimong babag sa imong mga saad. Sa pagkakaron ang imong
mahatagn ug tubag ang tawo lamang nga giandaman niini. Apan madawat
usab sa ubang tawo nga kinahanglan lang nilang dawaton ang unsay anaa.

SCORPIO – Mas ganahan ta sa kauswagan sa kinabuhi nga pinaagi sa
pagpaningkamot ug dili malikayan ang mga ginagmay nga lakang nga usa
sa makabenepisyo kanato. Kung naghulat ka ug kalamboan karon timan-e
nga nanginahanglan kini ug taas nga pasensya.

SAGITTARIUS – Kung naa kay nabantayan sa imong mga plano karon nga
doul sa imong kasing-kasing nga nanginahanglan ug maayong pagtagad
ayaw lang ug kataranta. Naa kay pamaagi nga masulbad kini bisan pa man
ug adunay mga tawo nga sigeg bantay kanimo. Aduna kay kinahanglan nga
buhaton nga maghatag ug kaayuhan sa proyekto nga inyong giatubang
karon.

CAPRICORN – Magpasalamat ka sa impormasyon nga imong nakit-an
karon nga gikan sa Mercury ug Pluto nga planeta kay mamahimo nimo
kining mapanalaminan sa usa ka tawo sa inyong organisasyon. Ayaw ug
kabalaka kay mamahimo niiining usbon ang kalidad nga mamahimo
nimong kapanalaminan sa imong kaugalingon.

AQUARIUS – Karon ang panahon nga muhunong ka usa sa imong
ginahimo. Kung ang imong giplano wala jud nagbunga ug kaayuhan ug
wala nahuman imo sa una kining e konsulta sa uban. Basin adunay mas
maayo nga plano ang imong mga higala nga mas makatabang sa imong
mga plano.

PISCES – Aduna kay pagsalig sa imong ginabuhat karon. Mamahimo kini sa
imong grupo ug imo kining ipakita gayud sa imog kagrupo nga walay salig
kanimo. Aduna ka usab usa ka ideya para mamahimong lig-on pa ang
paguban sa inyong grupo karon.

Source: proastro.com

Facebook Comments