Patagna Ko i?

37

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana?
Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi,
pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania
na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (September 27, 2019 – Friday)


ARIES – Ang imong plano nanginahanglan pa ug pagtoon bag-o nimo kini
buhaton. Dinhi nimo mahibaloan una ang usa ka lawom nga pagsabot kung
sakto ba o dili. Ang paghuna-huna ug lawom maoy maghatag kanimo ug
giya para mamahimong positibo ang resulta. Apan nanginahanglan pa
gihapon ug pagimbestiga aron makita nimo ang uban pang tubag sa imong
mga pangutana.

TAURUS – Gi dayeg ka sa kadaghanan tungod sa imong pagka mamugnaon,
mas bintaha pa ang tawo nga moagi ug risgo kaysa sa mga tawo nga
maghulat lang kung unsay mahitabo kanila. Makita nila kung unsa mohatag
ug pabor nga maayo ang kinabuhi sa mga tawong mohimo ug lakang sa
ilang mga damgo.

GEMINI – Paminawon nato ang pagkawalay kasiguruhan ug ang pagka dali
ra maapektuhan sa usa ka tawo. Mamahimo kining basihan sa atong
pagsabot kung gikinahanglan nga magmanunuton, maabi-abihon ug
pagkapasensyoso. Kini nga mga gawi maoy mobabag para kita magpakita
ug maayong pamatasan. Relaks ug paabuta ang mamahimong mobutho nga
kaayuhan sa imong kinabuhi.

CANCER – Ang mga maayong idea nagsumikad sa dili pagkasinabot, dili
madawat sa usa ka tawo ug mamahimong madawat ra pud sa usa. Ang
pagsinabtanay maabot lamang kung andam ang usag-usa nga makab-ot
kini. Ayaw ug kabalaka kay ang dili pagsinabtanay sa duha ka tawo pwede
kining mamahimong solusyon sa problema sa duruha ug mamahimo silang
malipayon.

LEO – Ang sitwasyon nga nahitabo mao na gayud bout pasabot ug bisan
asa pang angola nimo kini tan-awon ug mosakit na lang ang imong mga
mata sa pagtan-aw niini. Ang pagdawat niini nga sitwasyon ang pinaka
maayong plano ug limitahan ang mga butang nga imong himoon para
mausab kini. Ang imong batasan maoy pwede nimong usbon, kay mao na
kini ug gikinahanglan nga dawaton kung unsay nahitabo.
VIRGO – Motutok kita kung unsay angay nga buhaton para mo-uswag kita
sa mga lisod nga mga panghitabo. Pirmi ka makahinumdom sa imong mga
kanhi nahimo para sa imong pabor. Pwede ka mo tutok sa maong
sitwasyon o panghitabo o dikaha mangita ug laing pamaagi para masulbad
kini.

LIBRA – Abtik kita maminaw sa mga bag-ong balita apan mamahimong
suspetsoso kita sa pag-abot sa maong balita. Bisan pa man ug atong
dawaton ang mga positibong pag-uswag apan sa likod sa atoang huna-huna
adunay mga di maayong pagpangagpas. Ayaw ug ipadayon kini nga
panghuna-huna mas maayo ug mosalig ka sa mga positibong kauswaga.

SCORPIO – Pagpahinumdom lang kanimo nga hapit na moabot ang
kaayuhan diha sa imong kinabuhi. Nidako ka nga imong protektahan ang
pagka negatibo sa kinabuhi apan naghatag kini kanimo ug kaayuhan.
Pagabot sa panahon, adunay pag-uswag nga makapadasig kanimo, busa
dawata kini sa imong kinabuhi karon.

SAGITTARIUS – Makapaikag nga kadaghanan sa mga tawo nagtoo ug
nakasinati nga adunay tulo ka lisod sa kinabuhi ang masinatian. Apan sa
imong pagtan-aw sa uban dili man diay kini tinuod ug nasayop ka sa
imong mga propesiya. Ayaw paghuna-huna ug sayop sa mga nagsunod-
sunod nga di maayong panghitabo sa imong kinabuhi. Kini maoy
tigpahigmata kanimo para aksyunan nimo dayon. Pahiyum ug dawata ug
pangitae ug pamaagi kung unsaon kini pagsulbad.

CAPRICORN – Kung unsa mana imong problema karon, hapit na kini
masulbad ug makapahuway ka na. Ang imong mga nahimong pagsulbad sa
maong problema nabalanse ra ug naghatag ug pabor diha kanimo. Kung
problema kini sa kwarta nga nakapabilar kanimo, karon makatulog ka na.

AQUARIUS – Usahay sa atoang kinabuhi ang mga butang murag labay
lamang ug mokidlap lang kini. Ang panglantaw sa imong kaugmaon dako
ug ikatabang sa imong kalibutan. Adunay dako nga hulagway karon nga
moabutay ug kinahanglan nimo kining pagatutukan. Mao na kini ang
sinugdanan sa maayong dagan sa imong kinabuhi.

PISCES – Bisan pa man ug gaduha-duha kita sa atoang mabuhat, adunay mga
panahon nga kining mga butanga makatabang diay kanato kay mohimo
man kita sa pagpaningkamot sa atoang parte. Kini nga aksyon maghatag
kanato ug kalipay ug kasadya. Bisan pa man ug adunay dili magmatinud-
anon kanimo, ipakita nga mas maayo ka pa kanila. Ang pagbuhat sa mga
butang nga ikaw-ikaw lang, nagpakita kini sa imong katakos ug kahibalo.

Source: proastro.com

Facebook Comments