Patagna Ko i?

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM Horoscope (OCTOBER 04, 2019 – FRIDAY)

ARIES – Nahibaloan nga ikaw adunay panglantaw nga nakatutok lamang sa usa ka butang apan limitado. Dali ra mausab-usab ang imong huna-huna busa dili nimo maabot ang imong mga gustong abuton. Ayaw lang ug pugsa pagkab-ot ang imong mga gusto, himoa lamang ang pagkamabatayon sa imong mga gipanghimo.


TAURUS – Ang imong pagkakomportable nagagikan sa imong palibot ug pamilya. Tungod kay naimpluwensya ang imong pamilya sa kalangitan karon, kinahanglan nimo ang suhestyon karon gikan sa usa ka myembro nila. Abrehe ang imong kaugalingon para dali ka ra matambagan sa imong kapamilya.

GEMINI – Sa panahon nga maglisod kita sa pinansyal ang atong mahuna-hunaan mao ang pag bana-bana na lang para mabahin-bahin. Kung gibati nimo nga paspas ang pagkawala sa imong kwarta mas maayong ubsan nato ang atong galastuson. Lisod man mobangon sa ingon ani nga sitwasyon apan kinahanglan gihapon mogasto para makabarog ug usab sa kinabuhi.

CANCER – Nakasinati ka karon sa mga plano nga wala kay mahimo kung dili mo uban nalang sa maong plano. Kini makapawala ug gana bisan pa man ug aduna kay mahatag nga suhestyon niini. Ayaw kawala ug paglaum kay moabot ra ang panahon nga makaapil ka na sa maong plano ug mahatag nimo ang imong mga tinagoan nga suhestyon.

LEO – Ang imong pagkatawo ug karakter murag di magkasinabot ug kinahanglan ug kausaban karon. Apan ang imong pagasenso ug paglambo maingon nato nga ma anad ra ka niini. Gikinahanglan nimo kining dawaton ang kabaguhan pra mawala ang imong di maayong gibati karong panahona. Kinahanglan ka lang mahimong matinudanon, kay di nimo mapahimout ang tanan ug wala kay baguhon usab para ka nila kahimot-an.

VIRGO – Bisan pag naglisod kag sabot sa sitwasyon, adunay daghan nga suporta ug gugma ang moabot kanimo karon. Ayaw kinig sukda ug pakganga ang gugma ug supporta nga moabot kanimo niining higayuna. Pasagdi ang ubang tawo nga mamahimong sila sa ilang kaugalingong abilidad ug pagtoo sa ilang kaugalingon kay sila ang mga klaseng tawo ang makatabang kanimo.

LIBRA – Usahay di ka sigurado sa kinabuhi apan salig sa kabitoonan nga maoy mogiya ug motabang kanimo sa mga butang nga hisgutanan. Usahay makita nimo ang sitwasyon nga kaya ra buhaton ug pagpalambo niini. Isa na lang ka lakang ang gikinahanglan nimo karon para mas molambo pa ug adunay isa ka tawo nga motabang pa kanimo.

SCORPIO – Makakuha kag mga di insaktong panapos nga panghuna-huna gikan sa mga tawong nitabang kanimo nga pwede nimong makat-unan. Usahay pud makurat kita nga adunay mohatag kanato ug ideya nga wa nato damha nga gikan sa iya. Ug usab makurat ka na lang nga ang mga kahibalo sa isa katawo nga gipaambit diha kanimo. Respetare ang mga giya nga gipaambit sa uban diha kanimo.

SAGITTARIUS – Ang mga panghitabo kaniadto dili makadekta sa imong ginahimo karon. Ang imong intwisyon makit-an kung kini mo konekta sa hinugdan sa imong kinabuhi karon. Apan daghang ang imong pwedeng pagapilian nga pwedeng buhaton labi na kung ikaw mag-inusara para makita nimo ang kamatuoran.

CAPRICORN – Pagkapachada kaayo maningkamot kung sa imong pagtoo makab-ot mo kini. Karon ang pagtan-aw sa uban kanimo murag di ka angayan niining mga butanga. Apan kining mga butanga gakinahanglan ug pagpaningkamot, pagtuo ug dili pagka desperado. Pasensya ang gikinahanglan nimo aning pag abot sa imong mga pangandoy ug mga butang nga imong gahimoon, nga tan-aw sa uban nga imposible nimong mahimo.

AQUARIUS – Ang imong pagka rebelde nga kalidad nga  pagkatawo nahibaloan na sa uban. Karon ikaw nagahimo ug plano nga mamahimo kang mas epektibo sa imong trabaho o di kaha, wa nimo sunda ang mga pamaagi ug naghimo ug imong mga kaugalingong pamaagi ug kini makaayo kanimo.

PISCES – Bukas karon ang imong huna-huna sa bag-ong pag-usab sa imong kalibutan. Apan mapili lang nimo ang mga pipila ka mga butang nga gustuhon nimo. Ayaw kalimti nga ang oras ang imong kontra busa buhata ang angayan nga buhaton karon. Ayaw paglangan-langan kay basin moabot ang panahon nga dili kana makahuna-huna ug mapukan ang imong determinasyon.

Source: proastro.com

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments