Patagna Ko i?

13

iDOL Gusto Ba Nimong Mahibaloan Ang imong Kapalaran Karong Semanaha? Kini Giya lamang mga iDOL! Teman-e? Nga Gikinahanglan ang Kakugi, Pagpaningkamot, Pag-ampo Plus Swerte Equals imong Kalampusan ug Ania na ang Mogiya Kanimo iDOL…

iFM Horoscope – November 08, 2019 – Friday


ARIES – Maayong mosagop karon sa usa ka palahi nga panghunahuna ug abilidad. Kini nga desesyon nimo mas mamahimo kang komportable kay dili ka maglisod-lisod. Bisan pa man ug tan-awon nimo ug usab ang mga panghitabo kining imong desesyon adunay kapadulngan. Ayaw na kinig usaba pa, kay basin naghuna-huna ka nga sayop kini.

TAURUS – Maglisod tag dryb sa usa ka sitwasyon nga sa atoang tan-aw mamahimong gubot ug mawala ang atoang salig sa atoang kaugalingon tungod niini. Apan aduna kay tsansa sa imong kalibutan nga mamahimong makontrolar ug magmugna ug maayong resulta. Kini nga resulta kay mas maayo pa kaysa sa imong nahunahunaan. Kung mas dako ang imong pagtoo nga mahitabo ang usa ka butang mas dako ang tsansa nga maangkon nimo kini.

GEMINI – Ang klaro ug tinud-anay nga paglantaw sa imong kaugmaon maoy makaimpluensya sa resulta niini. Makita nimo ang isa ka sitwasyon ug mamahimong gamay na lang imong usbon niini. Makaimpluwensya usab ka ug ubang tawo nga maminaw kanimo tungod sa imong panglantaw nga dere-deretso lang.

CANCER – Unsa ka seryoso nimo dalhon ang usa ka butuang nagdepende usab kini sa ubang tawo nga nakainpluwensya kanimo. Aduna kay nahibaloan nga sila wala nakahibalo ug mas dako ang imong nakita nga panglantaw mahitungod sa usa ka butang. Apan ang imong mga pangagpas karon dili makatabang ug dako kanimo karon labi na sa mga dinalian nga mga resulta sa trabaho.

LEO – Dali ra unta ang kinabuhi kung walay usa ka tawo nga nagpaalig-alig nga mas nakahibalo pa kaysa kanimo. Kini nagpasabot lang nga ikaw ang motudlo kanila ug ipakita nimo kanila ang imong mga plano. Mas daghan ang imong nahibaloan kaysa kanila apan karong panahuna imo sa una silang tabangan nga makita ang imong mga plano busa nagkinahanglan ka karon ug pasensya.

VIRGO – Usa ka kalampusan nga imong gimahal nga mamahihimo nimong mapahimuslan ug walay kalambigitan niini ang ubang tawo. Mamahimo kang matabangan sa usa ka tawo para mahimong magmalampuson ang imong gustong mahitabo kaysa ikaw-ikaw ra. Kini nga pamaagi may makahimo sa bug-at nga trabaho nga mamahimong sayon ug gaan. Ayaw lang ug kabalaka nga duha mo ang naghimo sa maong butang apan ikaw lang man sad ang makapahimolos ani.

LIBRA – Dili nimo makuha ug malantaw karon ang kagawasan tungod kini sa imong gipili nga dalan. Mura kitag piniriso nga naa sulod sa prisohan nga abre ug wala nato makita kini. Nagsige hinoon kita ug reklamo sa mga panghitabo sa kinabuhi ug nahimong buta sa mga posibleng makapakalingkawas kanimo. Ang kagawasan nga naghulat kanimo karon usa ka tagsaon nga kagawasan. Dawata kini ug moabot na ang panahon nga mahimo kang gawasnon.

SCORPIO – Daghan na ta ug nadawatan nga kaayuhan sa atoang kinabuhi pinaagi sa atoang mga sayop. Walay dautan kung masayop kita sa atong mga binuhatan basta ang importante makat-on kita niini. Himoa ang gusto nimong buhaton bisan pa man masayop ka sa makaisa o makaduha basta dili lang sa makadaghan.

SAGITTARIUS – Ang respitado ug epektibo nga lider mohatag lang ug instruction ug kini pagasundon ug usab talagsa ra makiglalis, modepensa ug mangatarungan sa usa ka desesyon o ponto. Madiskobrehan nimo kung unsa ka gamhanan ang imong tingog ug masurpresa sa mga tawo nga maminaw kanimo. Preparaha ang imong kaugalingon sa imong kinabuhi karon kay mamahimo kang makaimpluwensya sa mga tawo nga andam maminaw kanimo.

CAPRICORN – Usay maglisod ta kung unsaon pagpagawas sa atoang gibati ug nahuna-hunaan apan usahay usab dali ra kini mogawas. Ayaw ug kabalaka nga maklaro ang imong gibati ug gihuna-huna sa ubang tawo. Kung nagagikan kini sa imong kasingkasing, makatoo ka nga mao gihapon kini ang ilang gibati o bation.

AQUARIUS – Usahay sa imong kinabuhi aduna kay kinahanglan na nga limtan ug biyaankay kung imo kining huna-hunaon pa sa makadaghan mamahimong mao kini ang makapalangan kanimo. Matud pa nga mao na kini ang panahon nga mopadayon ka na sa imong mga kinabuhi ug kinahanglan nga magmatinudanon ka sa imong mga gipanghimo para mahatagan ug panahon ang imong paglambo.

PISCES – Kapila nato makita ang atoang kaugalingon sa saktong lugar, saktong oras ug gihimo ang mga saktong koneksyon para makab-ot ang saktong kalamboan? Pirmi, apan dili nato kini mamatikdan kanunay ug molabay lang kini nga oportunidad. Apan ang imong kakugi maoy nagbitbit kanimo karon sa imong nahimutangan ug dili mabayran ang imong mga nahibaloan.

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers