Patagna Ko i?

24

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…


iFM CDO Horoscope (November 11, 2019 – Monday)

ARIES – Sa imong tan-aw mas kabalo pa ang uban kaysa sa imoha. Bation nimo nga wala kay labot ug apil sa mga inpormasyon nga kinahanglan unta nimo mahibaloan ug usab bation nimo nga wala kay kasiguruhan. Apan moabot ra ang ang kamatuoran ug ikaw makasabot ra ug hapit na kini mahitabo.

TAURUS – Kinahanglan tagaan ug pasidungog ang isa ka tawo kung para kini kaniya. Madawat nimo kini tungod sa pagpamatuod gikan sa uban nga sakto ka. Tawaga kini
ug usa ka pasidungog kanimo kay anaa ka karon sa pasesyon nga daghan ang moabag kanimo. Ang kinahanglan lang ang pagpasingog usab sa ubang tawo nga mihatag kanimo ug tabang.

GEMINI – Ang pangutana karon kung unsa pa ang imong makaya buhaton? Mao kini ang imong ipangutana diha sa imong kaugalingon. Kinahanglan lang karon ang imong bahin sa pagsusi sa lain pang mga pamaagi. Pwede ang imong naandan nga pamaagi nga nakatabang kanimo. Molambo ka pa pinaagi sa imong pagkamamugnaon.

CANCER – Ang imong paglampos gadepende sa imong matag adlaw nga gahimoon. Ayaw ipalabay ang adlaw nga wala kay mahimo nga kaayuhan kung kini ang imong gustong maabot. Nanginahanglan kini ug determinasyon ug taas nga pasensya. Apan nagproblema ka karon tungod sa pagkunhod sa imong pasensya. Patas-e pa ang imong pasensya ug diri nimo makita ang usa ka maayong resulta.

LEO – Aduna bay nipis nga linya nga tali sa pagsalig ug pagkamapahitas-on? Matud pa nga ang tawo kuno nga taas ug pagsalig sa ilang kaugalingon magpakita sa ilang ka arogante. Kung nisalig ka sa imong kaugalingon dili bout pasabot nga magpaimportante ka tungod sa imong kahibalo. Adunay pamaagi nga makatabang ka sa uban apan ayaw itago ang imong mga komento kanila labi na ang mga mitoo kanimo.
VIRGO – Kinahanglan ka modesesyon apan ang panguta kung andam ka na ba ug kinahanglan pa ba nimong dugangan ang imong kahibalo? Gaan sa paminaw nga langanon ang panghitabo labi na kung ang imong pagtoo wala nay laing mapilian kung dili maghulat na lang sa resulta. Buhata na kini kay anaa na kanimo ang tanang nimong gikinahanglan matud pa sa imong kasing-kasing.

LIBRA – Ang kaikag makatabang para madasig ang uban. Kung magpakita kita sa atoang kaikag, dili lisod para motabang ang uban kanato. Ang mamahimong babag lang niini kung madawat ba nato ang ilang tabang alang kanato. Apan ikaw man gihapon ang magigo kung tuohan ba nimo kini sila.

SCORPIO – Maayo ang nahitabo sa imong mga plano karon. Maaghat ka pa niini kay nahitabo sya nga wala nimo damha. Nahitabo kini sa saktong oras, saktong lugar ug saktong mga tawo sa imong palibot. Kung nasupresa ka sa maong panghitabo nga buenas sa imong kinabuhi karo, paabuta kay aduna pay daghang nga moabot kanimo.

SAGITTARIUS – Bation nimo karon ang kusog nga higayon aron usbon ang naandan na nimong inadlaw nga aktibidadis nga dili na epiktibo. Hinoon, ang pagbati kung asa ka magsugod gumikan sa daghan nimong mga ideya ang kinahanglan una nimong klarohon. Apan siguraduha lang ang paglikay sa mga sobra.

CAPRICORN – Ang imong pagkapositibo dali lang mawala kung adunay molabtik kanimo ug estorya nga makatandog sa imong pagkasensitibo. Dili nimo gusto karon ang mga pagsaway ug negatibong pwersa sa imong kalibotan. Hinoon, ang paghatag higayon nga dautan sa uban ang imong pagbati usa ka walay hinungdan nga sitwasyon. Biya-i gilayon kini ug pangita ug paagi sa pagpasaka sa imong garbo aron mamahimong mas malipayon ang imong kalibotan.

AQUARIUS – Ang tanan adunay katungod sa ilang kaugalingong opinyon, apan wala kini nagpasabot nga dapat gyud kitang maminaw niini. Ang masulti sa uban posible nga makatandog sa mga sensitibo natong pagbati. Apan ang pagbaton ug bukas nga utok ug kasingkasing makahatag ug dakung tabang kanimo aron batokan nga mga negatibong kusog sa imong palibot.

PISCES – Klaroha ang imong huna-huna karon kung unsa ang imong gusto ug unsaon nimo pagtabang sa imong isig ka ingon. Ang imong bitoon adunay impluwensya sa mga grupo ug sa katawhan sa palibot, busa makahatag kini ug kusog kanimo sa pag-apil sa imong mga higala sa imong plano ngadto sa kalampusan. Makatabang usab kini kanimo sa pagsulti sa sakto kung aduna kay makitang sayop, ayaw kahadlok kung malain sila kanimo.

Source: proastro.com

Facebook Comments