Patagna Ko i?

26

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini
giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi,
pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi.
Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (November 18, 2019 – MONDAY)


ARIES – Ayaw na paghimo sa pagpaniid sa mga butang nga nahitabo na ug atoang ng gisunod-sunod. Kasagara kanato nagpakahilom na lang ug dawat sa mga butang nga nakadugang sa atoang pagpanginabuhi. Ang pagdawat sa kamatuoran dako ug ikatabang kanimo.

TAURUS – Kahibalo ka na ang pagkamatinud-anon maoy pinakamaayong polisiya, ug sa imong kinabuhi karon mao kini ang kinahanglan nimong sundon. Kung imong sundon ang pagkasensitibo sa imong pagkamatinud-anon adunay dakong ganti nga naghulat alang
kanimo ug sa mga tawo sa imong palibot, mamahimong mao usab kini ang pagabuhaton sa uban.

GEMINI – Dili kita buta sa atoang mga pagpaningkamot sa kinabuhi, ug kung ugaling buta kita, mura kita ug gadula nga walay kapadulngan. Kung naningkamot kita, bout pasabot nga naa kini padulngan ug dili mahulog sa alaot. Maka benepisyo ka karon sa mga butang kung asa ka nakapokos. Didto pagpanglimbasog sa mga butang nga adunay kapaingnan.

CANCER – Daghan ang mga mapailubon nga mga meniro nga mo undang sa makadaghan apan mobalik gihapon sa ilang trabaho kay mamasin. Daghan pud mga sikat nga tawo nga napordoy sa makadaghan apan ni asenso sa kaulahian. Ang maayong balita niini nga estorya mao nga mopadayon gihapon sa gimbuhaton bisan pa man sa daghang kalisdanan. Ang pagusab sa imong plano makahatag ug bag- ong direksyon sa imong kadaugan og kalampusan busa ayaw ug kawala sa paglaom.

LEO – Kung adunay pinakalit ug wala damha nga kalamboan nga mahitabo, ang atoang utok dayon motrabaho ug mopreparar sa atoang kaugalingon. Ang unang mahitabo mao ang lakang padulong sa unahan. Mao kini ang isulti kanimo sa imong huna-huna bisan pa man ug wala ka pa naghimo sa imong lakang, busa relax lang.
VIRGO – Nahibalo na kita nga dili na kinahanglan hilakan pa ang mga sipyat nato sa kinabuhi. Sulbaron mao ang angay buhaton kung nahitabo kini para dili na mausab ang panghitabo. Busa kung adunay mga isyu sa kinabuhi, dili angay hilakan ug tagaan ug dakong bili. Hibaloa ang mga sipyat, ayuha ang mga kasaypanan ug padayon sa kinabuhi.

LIBRA – Makakonekta kita sa atong mga gawasnong gibati labi na kung maagian o masinatian nimo kini. Usahay mahurot ang atoang oras kung unsaon pagsulbad sa maong problema labi na ug daghang babag niini. Sa imong gihimong pagpasensya sa mga nilabay nga mga bulan, andama ang imong kaugalingon kay madawatan na nimo ang ganti
niini.

SCORPIO – Sa imong gibati nga pagduhaduha, karon makita na nimo ang klaro nga kamatuoran. Gamhanan kaayo ang implikasyon niini, kay adunay bag-ong mga butang nga nanginahanglan sa imong binag-o nga pagkaresponsable. Adunay mga isyu nimo kaniadto nga kinahanglan na nimong ayuhon. Bantayi ug ayuha kini pagsulbad nga imo pang
malabwan ang gihuna-huna ug gipaabot sa uban.

SAGITTARIUS – Ang imong han-ay ug responsable nga kalidad sa pagkatawo maoy nagpatigbabaw karon. Apan pwede usab seryosohon ug doblehon nimo ang imong obligasyon. Kung usabon nimo ang imong pamaagi ug kahimtang sa imong kinabuhi, magbunga kini ug kaayuhan apil na ang kwarta niini. Kayud lang ug ayaw saguli ug
binuang.

CAPRICORN – Kinahanglan ka nga mamugnaon ug abtik kung guto nimong makadawat ug tabang sa uban. Dali ra nimo kini mabatyagan nga mga kalidad, apan kinahanglan ang imong pokos niini. Buhata kini sa walay pagduha-duha ug ipakita nga nahigugma ka sa imong ginabuhat.

AQUARIUS – Adunay negatibong epekto o pwedeng mahitabo sa usa ka ideya apan ayaw kini balibaliha kay basin mohagba ang imong positibong panglantaw ug ideya karon. Kay kung magsugod ka na ug kakita ug dili maayong panghitabo sa imong mga plano, diri na
magsugod ang problema. Ayaw na palabi ug trabaho kay ang paguswag anaa, pokos lang dayon sa usa ka butang nga sa tan-aw nimo positibo ug makapadasig.

PISCES – Klaro kaayo nimo nga wala ka nasangit sa ubang mga pamaagi sumala sa imong pagtoo. Natural nga makatabo ka ug mga babag sa kinabuhi apan mas sayon kung mosunod jud ka sa saktong dalan. Apan mas maayo pajud kong didto ka modukot sa mga pamaagi nga nasulayan ug napamatudan na nimo. Aduna usab benepisyo kung likayan nimo ang mga libaong sa kinabuhi ug kinahanglan matinud- anon ka sa imong mga pamaagi kung unsa man kana.

Source: proastro.com

Facebook Comments