Patagna Ko i?

22

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini
giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi,
pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi.
Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM Horoscope – November 20, 2019 – Wednesday


ARIES – Sa sige nato ug hunahuna sa pagpangita ug tubag sa mysteryo sa
kinabuhi maoy makapasakit sa atoang ulo. Apan sa kinabuhi daw, mas
maayo nga dawaton nalang kung unsa ang anaa sa atoang kinabuhi ug
dili na kinahanglan nga mamuhunan pa sa mga butang nga dili nato
masulbad ug mausab pa.

TAURUS – Adunay taas nga listahan sa atong mga nadiskobrehan para sa
atong kausaban gikan sa mga tawong dili sigurado sa tubag sa mga
pangutana sa kinabuhi. Ang mga tubag nga klaro na kaayo usa gabiay-
biayon lang sa uban. Naagian nato kini nga mga sitwasyon apan ang
uban bisan pa man nakabalo na sa tubag mohimo pa gihapon sa
pagpangutana sa maong pangutana. Apan maayo kini nga sumbanan para
makasiguro sa maong tubag busa ayaw pagpanuko.

GEMINI – Unsaon nalang kong sayop ka? unsaon na lang kung nakahatag
kag pahimangno nga sayop sa usa ka tawo? Bisan pa man ug maayong
laki ka sa maong paghatag ug pahimangno apan dili ka obligado nga
mobuhat niini. Kung dili ka kamao sa imong gabuhaton usab, pwede nga
itaas nalang imong mga kamot ug ayaw na ug padayon kay mas dayegon
ka pa sa mga tawo sa ingon niani nga pamaagi.

CANCER – Maglisod magpabilin ang mga positibong panghitabo sa utok
sa tawo apan lisod matangtang ang mga negatibong mga panghitabo sa
atong hunahuna. Dili maayo ug dili na kinahanglan nga utingkayon pa
ang mga dili maayong panghitabo sa kinabuhi labi na ang pagkaalim sa
ulat niini. Depende na kanimo kung hunahunaon nimo ang mga
negatibong panghitabo sa imong kinabuhi ug mahitabo man kini, ipabaha
ang mga positibong mga panghunahuna.

LEO – Kung anaa ka sa saktong posesyon ug bauganan, makaginhawa ka
ug lawom ug maulian dayon. Adunay kahupayan sa imong pamati kung
kahibalo ka ug tataw kaayo ang paguswag sa usa ka panghitabo nga
maayo nimong pagkahimo. Sa pagusabusab sa sitwasyon, mamahimo
nimo kining masakyan ra, apan kung dili nimo makita ang mga
kinahanglang lakang karon, mamahimong makita ra nimo kini sa unahan.
VIRGO – Sobra makainteres ang usa ka magikero kung giunsa niya
paghimo ang iyang tricks ug adunay limitasyon para kanato nga nagatan-
aw niini. Kabalo kita nga giilad ta apan wala lang kini kanato. Ang ubang
magekero gani ilaron jud ta nga tinood jud ang ilang gibuhat. Apan ang
mas maayong buhaton kini etratar nato kini nga bukas ang hunahuna ug
walay pagduda.

LIBRA – Kung naagbat ka karon ug pagduda, pagusab-usab sa mga gipitik
sa kasingkasing, mao kini ang rason nga imong masaligan karon ug
makatabang ug dako kanimo. Imo lang pagabansaybansayon ang mga
panghitabo ug dili kini pamaagi nga mamahimong masukwahi sa imong
gituohan. Mao kini mamahimong magpasubay kanimo karon sa maayong
dalan aug mao kini ang mas importante karon.

SCORPIO – Ang mga panghitabo karon sa imong kalibutan adunay
dakong benepisyo nga nakasukip sa niini. Apan mopadulong ka ug
makapokos sa mga panghitabo nga dili ka makabenepisyo. Hinay ug
kanunay nga desesyon sa saktong panahon maoy maghatud kanimo sa
panghitabo karon, paabuta kay maghimo ka na usab ug kuyaw nga
desesyon.

SAGUITTARIUS – Adunay bag-ong pamaagi nga kinahanglang jud
buhaton. Dili kinahanglang nga dali-dalion apan himoang salamin ang
nabuhat na nimo kaniadto. Gininahanglan pud ug gamayng imahinasyon
ug bag-ong pamaagi ug strategiya kay kini magpakita ug maayong resulta.

CAPRICORN – Kasagara atoang pangitaon ang mga resulta ug ebedensya
sa atoang trabaho para motoo kita sa atoang abilidad, labi na ug ingon
ani pud ang tan-aw sa uban kanato. Mura tag motiurok kung di nato kini
mamahimo bisan unsa pa atoang paghimo niini. Apan karon ang pag pa
impres sa usa ka tawo karon dali ug sayon ra kaayo. Gikinahanglan lang
nga ipakita ang kung kinsa ug unsa ka, mao ra kini ang gikinahanglan nga
makita sa uban.

AQUARIUS – Maayo unta nga ang usa ka panghitabo sa imong kinabuhi
din a nimo mahinduman ug ibutang nimo kalimot. Apan adunay mga
rason nga gikinahanglan nimo kini para ma apply pud nimo sa imong
kinabuhi karon. Ayaw kalimti nga dili pagsayang-sayang sa panahon ug
oras sa pag gamit sa mga panghitabo sa unsa nga mamahimong magamit
sa imong kinabuhi karon ug maayong pagkagamit niini.

PISCES – Ikaw gitahasan nga mamahimong magpakita sa uban o possibly
sa kadaghanan kung unsaon paghimo sa usa ka butang. Ang imong mga
ideya ug paglantaw lig-on kaayo ug imo kining maubanan pa ug mga lihok
nga sa pag way duha-duha, way si bisan kinsa ang mo atbang niini ug
motoo jud kanimo kung unsay imong gustong mahitabo. Naa sa
insaktong lugar ug oras ang imong mga pamaagi makapadasig ug suporta
sa uban.

Source: proastro.com

Facebook Comments