Patagna Ko i?

Gusto ba nimong mahibaluan ang imong
Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga
idol, timan-e! nga gikinahanglan ang Kakugi,
Pagpaningkamot, Pag-ampo plus Swerte equals
imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya
kanimo idol…

iFM CDO Horoscope – November 27, 2019 Wed

ARIES – Ang imong kahilig sa pagpakisusi maoy
maghatag kanimo ug kadasig. Kini ang imong
pinakakusog nga kabtangan niining panahona ug
maoy mutolod kanimo lagpas sa imong lawom
nga panimoot. Pwede kang makuratan sa biyahe
sa sulod sa imong kinabuhi hilabi na gayud sa mga
nakatagong talento nga wala pa nimo magamit.


TAURUS – Makaulit ang mga tawo sa imong
palibot karon, hilabina gayud kung nipis ug
mabaw lamang ang mga unod sa storya. Dili kini
makahatag kanimo ug lawom nga mga pagtulun-
an. Kini ang imong gikinahanglan. Apan possible
usab nga ang uban tawo nanginahanglan lamang
sa imong mga pag-uyon ug kining tanan wala na
nanginahanglan sa lawom nga panag storyahay
aron makakuha ka pagsabot gikan kanila.

GEMINI – Ang imong kaepiktibo sa natad sa
trabaho panalagsa lamang. Daghan ka ug gustong
pagabuhaton apan nagkulang ka sa paningkamot.
Apan bisan pa man sa kabug-at sa imong
responsibilidad, kung tininood ang imong tumong
nga ginakab-ot ug nakasubay kini sa panahon nga
imong ginaapas, kining tanan ang possible.

CANCER – Mapuno ang imong hunahuna karon
sa planong magbakasyon sa usa ka nindot ug
espesyal nga lugar sa imong kasing kasing. Ang
imong kagustuhan nga maghimo ug kalihokan nga
makabri sa imong kasinatian maoy mohatag
kanimo sa daghang posibilidad.

LEO – Motoo ka karon nga kinahanglan nimo ang
lig-on nga eskedyul aron kompletuhon ang mga
gikinahanglan nga humanon. Apan possible usab
nga makurat ka kung unsa ang imong mahuman
pinaagi sa paghatag nimo ug gamay nga
exstraktura sa imong adlaw.

VIRGO – Bisan pa man kung maigmat ka nga
buhaton ang imong mga responsibilidad, possible
gihapon nga magkapuliki ka kung kining tanan
ang mahimong komplikado pinaagi sa emosyonal
aspeto sa imong relasyon. Apan pinaagi sa
pagbahin nimo sa imong panahon, pwede na
nimong mabalik ang tanan ngadto sa saktong
direksyon ug mahatagan ug saktong balanse ang
imong personal nga kalihokan tali sa prospesyonal
nimo nga kinabuhi.

LIBRA – Ang imong mga pulong ang mahimong
paagi aron mapahilayo ka sa personal nga
paminsar ug moabot sa punto nga maglisud pag-
sabot ang uban tawo kanimo. Apan ang paghinay
hinay ug pasabot sa mga tawo sa imong palibot
makatabang ug daku aron mapanindot nimo ang
personal nga koneksyon sa usag-usa, sa trabaho ug
ingon man sa opisina.

SCORPIO – Ayaw pagduhaduha sa pagpahimangno
sa mga tawo sa imong palibot kung unsa ka
importante ang imong panahon. Hilabi na gayud
kung ikaw eksperto sa maong mga butang. Walaa
ang panahon sa pag-panghanyo o panaglalis
gumikan kay gusto lamang nimo mahatag ang
sakto nga presyo alayon sa imong serbisyo.

SAGITTARIUS – Adunay drama nga gakahitabo sa
nataran sa imong trabaho ug possible nga dili ka
sigurado kung asa ka molugar niining tanan.
Gumikan kay daghan ang naapil nining maong
kasamok, mas mayo siguro nga dili nimo iapil ang
imong kaugalingon niini.

CAPRICORN – Bation nimo karon ang kusog nga
paminaw sa pagpagawas sa imong kahadlok ug
kabalaka apan makita nimo nga gawas kini sa
imong saktong paminsar. Bisan paman nga andam
na ang imong hunahuna para niini, makahatag
gihapon kini ug posibleng kalibog sa ubang tawo
nga imong mahimamat.

AQUARIUS – Adunay butang sa imong kinabuhi
karon nga dool lantawon apan halayo diay sa
imong nahimutangan. Dakung parte niini ang
nagsugod sa imong kadasig nga makuha ang mga
butang nga dili pa angay. Sa pagkakaron itutok
una ang imong atensyon sa mga butang nga dagko
ug purohan nga imong makuha.

PISCES – Madasigon kaayo ka karon nga ipaabot
ang imong mga hunahuna ngadto sa uban. Apan
possible nga mabara ang imong mga giplano ug
dili kini nimo ibase sa realidad. Mahimong lisud
ang kumunikasyon sa imong palibut kung makita
nimo nga mouswag ang uban. Himoa kini nga
inspirasyon aron malampasan nimo ang mga
sagabang sa imong paglambo.

Source: horoscopes.proastro.com

Facebook Comments