Patagna Ko i?

50

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (December 07, 2019 –  Saturday)


ARIES  Mao kini ang panahon nga kung gusto ka ug respeto, kinahanglan nga imo kining pangayoon hilabi na gyud kung dili ka gakaapil sa mga plano sa uban. Hinoon imong hinunduman nga dili pwedeng modemanda ka sa respeto apan ang pagstorya kanila bahin niini posible usab nga usa ka saktong lakang. Kung ang imong pagka-lain sa grupo gumikan lang sa usa o duha ka mga tawo, dako ang imong higayon nga usbon kini.

TAURUS Ang pagpangita sa mga tawong susama kanimo ug pangisip mamahimong usa ka nindot nga butang kumpara sa pagpugos sa uban tawo sa pagtan-aw sa imong nakita. Bulahan ikaw tungod kay suportado ka sa mga bitoon sa paagi nga kaya nimong ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Posible usab nga ang imong pagka madasigon makahatag ug impresyon sa uban nganha kanimo sa pagpaminaw sa imong mga hunahuna.

GEMINI Maayo kanunay ang pagbaton ug pinalahi ug nindot nga mga pamaagi aron pagsulbad sa mga sitwasyon apan ang pagsulti niini nga walay nagpaluyo nga lihok mamahimong susama sa paglingkod sa pinakanindot nga sakyanan sa tibook kalibotan apan wala kini makina! Ang pagkuha sa suporta sa uban maoy usa ka nindot nga pagsugod, apan katunga lang kini sa imong pagabuhaton aron makab-ot nimo ang imong mga plano. Ayaw kabalaka, suportahan ka nila kung imo kining kinahanglanon.

CANCER Ang pagkamamugnaon ingon sila maoy usa ka paagi sa pagdagan palayo nga dili mobiya sa imong balay. Mao kini karon ang nindot nga panahon aron sulayan nimo sa pagpakusog sa imong personal nga pagdasig sa kaugalingon o dili ba kaha makakita ka ug panahon sa pagplastar sa imong talento sa pagkamugnaon nga maoy makapasaka sa imong kwarta sa banko. Hatagi usab ug panahon ang imong kaugalingon sa higayon nga mosalig sa pagkatinood, tungod kay ang pagkatinood makahatag kanimo ug positibong epekto.LEO  Aduna kay higayon aron ipakita ang atanan nimong nakatago ug wala nakatago nga karisma karong panahona, busa ayaw kami hikawi niini! Mamahimo ka karon nga inspirasyon para sa uban, mas labaw pa kay sa imong gitohoan kaniadto. Bisan pa man kung pilion nimo nga dili mamahimong sentro sa mga sitwasyon, posible gihapon nga magustohan sa uban ang imong pamaagi. Himoang kanunay nga anaa ka sa panahon nga manginahanglan ang uban.

VIRGO Usahay ang gikinahanglan lang sa tanan mao ang usa ka walay pulos nga pangutana, ug gilayon ang daghang ideya gikan sa atong hunahuna ang magsugod gilayon paggawas nga maoy hinungdan sa usa ka nindot nga panagstorya. mao usab kini ang rason usahay nga masinati nato ang ginatawag nga “brain lock” kung masobrahan nato ang paghunahuna sa mga butang. Busa ayaw kahadlok sa pagpangutana sa kang bisan kinsa kay basin tungod niini mamahimong makatabang ka kanila.


LIBRA Ang imong paminaw nga adunay positibong butang nga mahitabo posibleng wala sa lugar, mag-una karon ang imong kaikag. Gibati mo ba karon ang bag-ong panahon nga mosulod sa imong kalibotan? Dili kaha tungod sa mga desisyon nga imong nahimo bag-ohay lang maoy hinungdan nga mawala na kanimo ang mga pagduda nga kaya diay nimong apason ang mga panahon nga nabiyaan ka. Makatabang ang imong mga higala karon apan mas nindot kung ikaw mismo ang molihok aron mamahimong magmalampuson ang imong mga plano.

SCORPIO Bation nimo karon ang kagana sa pag-atiman sa mga butang nga dugay ng naghasol kanimo. Kini pinaagi sa pagsagop sa usa ka mapasalamatong kinaiya nga makuha nimo gikan sa imong kaugalingon dili ba kaha gikan sa uban nga maoy mamahimong sinugdanan sa kausaban sa dagan sa imong kinabuhi. Dili ka obligado nga modawat sa isulti sa uban, hinumdumi nga ikaw pa gihapon ang adunay kontrol sa imong kinabuhi ug kung adunay may mga ali sa imong dalan, mawala ra kini.

SAGITTARIUS  Usahay dili nato mabantayan ang atong kaugalingon kung mopagawas kita sa atong gibati ug gusto natong pasagdan nalang kitang mag-inusara. Adunay gyud mga panahon nga mas pilion natong mag-inusara sa atong kalibotan, ug mao kini ang rason nga usahay ang uban tawo magtoo nga dili nato sila gusto, usa ka sayop nga panahom. Kini nga kalibotan nga imong gusto karon maoy makahatag ug distansya sa usa ka tawo nga gusto unta nimo nga mamahimong sood.

CAPRICORN Ang pinakauna nga balaud sa pagdala sa usa ka kompanya mao ang pagtoo nga ang tanan imong sayop. Apil na niini ang kapakyasan ug ang kadaugan. Hinoon, makatingala lang usahay nga kung adunay kapakyasan nga mahitabo, dali ra kaayo kita mangita kung kinsa ang atong basulon. Sa laing bahin kung makab-ot usab ang kadaugan, daghan usab ang gustong moangkon niini. Kung daghan ang nalipay sa imong kadaugan, panahon na usab para pahinumduman nimo sila sa imong nahimo para niini.

AQUARIUS Ang paghatag sa imong ideya ngadto sa ubang tawo posibleng moresulta sa ilang dili pagsabot kanimo. Usa kini ka butang nga kanunay gakahitabo sa mga Aquarian. Kanus-a ba nahitabo nga ang ubang tawo moto-o lang gilayon sa mga pinalahi nga mga hunahuna ug suhestiyon? Ibutang nalang sa imong hunahuna nga daghan ang mga tawo nga wala sa susama nimong lebel ug gikinahanglan nimo ang dugang pang pasensya ug pagka sensetibo.

PISCES Posible nga gitoohan nimo nga adunay importansya ang imong opinyon sa usa ka grupo apan ayaw pasagdi ang imong kaugalingon nga dili hatagan ug pagtagad ang paghatag ug opinyon kung adunay mangayo niini. Kung nahitabo nga dili ka ginaapil sa imong palibot karon, mabantayan usab nimo ang atensyon nga imong makuha karon. dawata kining maong atensyon tungod kay panahon na aron ipagawas usab nimo ang imong hunahuna.

 

Source: proastro.com

Facebook Comments