Patagna Ko i?

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (DECEMBER 14, 2019 – SATURDAY)

ARIES – Ang tanan gi aghat nga mohatag ug ipakita ang ilang tinud-anay nga pagkatawo apan ang uban mangutana dayon nganong ingon ana. Kasagara gapanghimarauton sa ilang pagpakita sa ilang tinuod nga pagkatawo. Kung mo dawat kag laing pasahi nga pamaagi, dinhi mogawas ang imong tinud-anay nga pagkatawo, ayaw na ug paghuna-huna kung unsay isulti sa uban diha kanimo, dinhi usab maka paaghat kag mga tawo tungod sa imong maong binuhatan.


TAURUS – Gipakita ka karon ug isa ka problema nga makaapekto kanimo ug sa uban nga ikaw ang magasulbad niini. Tungod kay imo na kining nahimo kaniadto sa usa ka tawo nga nahimong nagmalipayon sa imong nahimo. Sa maong binuhatan, ayaw lang pud pagdali sa pagsulbad sa ubang tawo nga nagka problema niini. Hulati nga ang tawo na ang modoul kanimo kay ila kining gihatagan ug dakong kabug-aton.

GEMINI – Pagsugyot ug bag-ong pamaagi sa usa ka tawo ug halos ang kadaghanan gusto ug klaro nga resulta nga dili mosamot ilang problema sa imong suhestyon niini. Kita man gud ang klase nga mga binuhat nga suspetsuso kaayo, kung ikaw mag apil-apil sa mga naandan nga gabuhaton sa tawo. Basin nakakita kag bag-o nga pamaagi nga maayo para mausab ang usa ka sitwasyon. Daghan ba kaha ang mosupak niini? Basin, apan sigurado ka nga epektibo kining imong mga pamaagi.

CANCER – Aduna kay kasinabot kaayo nga tawo sa di pa dugay nga panahon nga nilabay. Aduna bag-uhay lang nga naghitabo nga kamo wa nagka-sinabtanay. Di ka katuo nga managlahi man diay ang inyong pagtuo ug mga panginahanglan. Apan ang imong pagtuo nga sakto ka halos sa tanang panahon, apan mas daghan ang estorya ang nahitabo kaysa sa inyong pagpanagsabot. Panahon na nga magttinud-anay mo sa inyong pagpanag sabot.

LEO – Sa imong kanunayng paghatag mas magmalipayon ang isa ka tawo nga modawat niini. Di nimo kini mabantayan apan adunay limitasyon niini. Kung kanus-a ra ba ta moundang ug hatag mao ra ba ni ang panahon nga kita pa hinoon ang dalu. Bisan pa man nga motabang pa gihapon ka, gikinahanglan nga makig estorya ka para mahibaloan pud niya nga aduna kay gipaabot nga bayad niini.

VIRGO – Sa imong garbusong pamati nagsumikad kini sa imong mga mabungahon nga nahatag nga pagpaningkamot. Bisan wa ka kadawat ug pag abi-abi sa imong mga nahimo apan mausab na kini. Maklaro na nimo karon kung unsa ka kamasaligan sa imong mga kauban.

LIBRA – Aduna kay nasaypan nga maoy babag kanimo karon sa pagkab-ot sa mga importanteng butang nga mamahimo kang komportably unta. Mura ka hinoon ug nahimong piniriso ani ug gikinahanglan nimo ning solbaron. Ang mga umaabot nga mga panghitabo maoy makahatag kanimog kagawasan niining sakit nga panghitabo. Apan moabutay na ang imong kagawasan gumikan niining problemaha.

SCORPIO – Mura kag gakaon sa usa ka restaurant nga nag usab ug management ug nausab na ang lami sa ilang baligya. Apan imo kining gisuwayan, mas lami pa man diay sa kanhi nga nagmanage ani, busa maayo para kanimo kini. Susama sa mura kag gaduha-duha sa pagdawat sa usa ka butang apan gitagaan nimo kinig panahon ug nakita nimo ang maayong kausaban niini, busa dili maayo ang pagdali-dali sa pag buhi sa usa ka butang.

SAGITTARIUS – Ibutang ta lang nga nagdula ka ug rubix cube sa imong panahon. Ang pagsolbad niini kargado ug padulong dili pabalik. Tutok diri, tuyok didto, apan suwayi kuno nga solbaron kini sa pa atras nga pamaagi. Makabalik ka sa kung asa ka nagsugod ug hawid nimo ang na solbad nga rubix cube. Ayaw ka suko daw sa inatras nga pamaagi, dinhi nimo makab-ot ang maayo kaayo nga posesyon sa pag sulbad sa puzzle.

CAPRICORN – Adunay mga sitwasyon nga din a nimo mausab ug makadani, apan mausab nimo ang imong kina-iya niini. Una nimong buhaton kay dili ka angay mabalaka niini. Bisan hinay ang kausaban karon niining imong gibati apan aduna jud kini kausaban. Relax ka lang ug sa imong kina-adman, gikinahanglan lang sa imong pasyensa.

AQUARIUS – Dili maayo ang kausaban sa imong kinabuhi. Di na kinahanglan nga humanon ni deretso sa pagka karon. Ang pag-usab nimo karon apil na ang imong kinaiya sa usa ka sitwasyon ug sa mga tawo. Ang pagkasigurado sa imong mga gusto maoy makatabang kanimo ug di ka mabantayan sa uban. Dili ni sya tago-tago apan kinahanglan nimo nga mabutang ka sa makabenipisyo ka nga posesyon.

PISCES – Unsay kaestorya sa imong kinaiyahan ining usa ka tawo? Basin, mabana-bana nimo kini siya sa halayo nga distansya ug makita nimo sya sa usa ka tinuod ug sakto nga kahayag. Adunay pagka sakto sa imong konklusyon apan sa imo kining panglantaw. Kining imong natun-an karon nga kabalaka sa usa ka tawo mahana na ug ma klaro na nimo ang tanan. Kung unsaon nimo sila pakig-estoyahan karon mausab na ug maila-ila na nimo sila.

Source: proastro.com

Facebook Comments