Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (DECEMBER 16, 2019 – MONDAY)

ARIES – Naghinam-hinam ka karon nga modawat sa mga butang nga wala nimo dawata kaniadto kay walay pulos. Minus ang imong pagtuo sa imong nahimong desesyon bisan pa man sa imong mga pagpaningkamot. Kinahanglan nimo karon nga abrehan ang imong huna-huna para masabtan ug bag-o nimo usabon na usab ang imong desesyon.


TAURUS – Kung wa pa ka kahibalo sa mamahimong resulta sa pagtinabangay karon, suwayi kini. Sa imong mga naagian nga kalisdanan sa una nga ikaw ra, dinhi karon masorpresa ka. Mao kini ang imong mahibaloan sa umaabot nga panahon ug mamahimong magamit nimo kini nga gahum kay mituo ka sa pulong nga ‘Magtinabangay”.

GEMINI – Bisan pa man ug kahibalo ka na sa usa ka butang ayaw kini ug ibaliwa lang. Kini nga kahibalo kinahanglan nimong bitbiton kay dako kinig matabang kanimo sa mga sitwasyon nga susama ra ang hinungdan. Positibong panghuna-huna maoy gamita para usab ang resulta mamahimong positibo pud.

CANCER – Mas gisunod nimo ang imong gustong mahitabo kaysa modawat ug tabang gikan sa uban kabahin na sa usa ka trabaho nga nanginahanglan ug paspas nga panahon. Nanginahanglan ka ug paspas nga panahon sa pagsulbad niini nga sitwasyon apan dili makatabang ang imong pagkatanranta. Busa kinhanglan nga kalma ka sa pagsulbad niining butanga.

LEO – Kasagara bation nato nga mopahilayo sa mga tawo nga wala mitabang ug mituo kanato. Kanang nagtuo kita nga magmalampuson ang atong mga damgo ug gusto sa kinabuhi ug usahay buhaton nato kini nga maginusara na lang. Apan, kinahanglan nga tunlon nimo ang imong garbo ug mamahimong mangayo pud ug tabang sa uban.

VIRGO – Ug unta aduna kitay mga kampana sa atong kinahahiladman nga motingog kung kinahanglan ba nga mohatag ug panahon ug mokayud ba sa usa ka butang nga dili man diay angayan. Kay usahay adunay mga problema nga kinahanglan atimanon ug usab adunay mga problema nga mosulbad ra sa iyang kaugalingon. Apan, pasensya ra gihapon ang gikinahanglan para sa mga ingon niini nga sitwasyon sa kinabuhi.

LIBRA – Imong hunahunaon sa makadaghan kung kinsa ang imong kinahanglang tabangan ug ang dili nimo kinahanglan. Mabaguhan ka niini nga sitwasyon apan hunahunaa nga kining mga butanga ba makapaaghat kanimo ug makalipay. Sa panahon kung sigurado ka na sa imong desesyon, pasagdi na ang dili na nimo kinahanglan, apan timan-e nga lisod kini nga pamaagi.

SCORPIO – Ang kaayo makita nimo sa bisan unsa pa man nga klase sa sitawsyon. Aduna kitay mga rason nga motuo nga ang ubang tawo dautan apan, sa sulod sa usa ka tawo adunay maayo nga gawi nga atong makita ug nanginahanglan usab sila sa atoang paghigugma. Usaba ang imong panglantaw sa usa ka tawo sa imong mga makita lamang sa iyang itsura.

SAGITTARIUS – Ang kalaboan sa imong nahimo karon mamahimong mohunong ug mababagan tungod sa imong nahimo kaniadto. Sulbara ang nahitabo kaniadto para dili nimo bation ang pagkadismaya ug makalukso kana sa imong gipadulngan. Tan-awa lang kung anaa ka na ba sa saktong dalan ug ang imong mga panglantaw usab nga mahimong magpositibo.

CAPRICORN – Hunahunaa nga kining mga karater sa salida nibati pud ug kahadlok bag-o nila masinati ang kalampusan sa estorya. Apan kinahanglan nimo nga pakgangon ang kahadlok ug magmaisog sa umaabot nga saktong panahon. Murag aduna kini koneksyon sa imong niagi ug namatikdan nimo murag mausab na sad ang mga panghitabo. Atubanga ang imong mga gikahadlokan kay mao kini muhatag kanimo ug kasiguruhan sa umaabot.

AQUARIUS – Sa pagpaningkamot maulian kita sa atong gibati nga kalisod bisan pa man sa tabang nga gustong ihatag sa uban. Dili kita maminaw sa uban nga nakahimo na niining butanga nga atong gikugian karon sa paghuman. Apan kung adunay motabang kanimo nga basi sa iyang kahibalo, dawata kini. Kay matud pa kung gusto kang motabang andam usab ka nga matabangan.

PISCES – Daghan ang mapasigarbuhon sa ilang abilidad nga makapagestorya sa halos tanang klaseng tawo ug unsa pa ang ilang estado sa kinabuhi.Kini nga mga klase sa tawo kahibalo sa mga pamaagi kung unsaon ang pakiglambigit sa nagkalahi-lahi nga klase sa tawo. Apan, dili na ni siya kinahanglanon pa, ang importante, ang pagkamatinud-anon ug pagsalig kanila.

Source: proastro.com

Facebook Comments