Patagna Ko i?

28

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…


iFM CDO Horoscope (January 20, 2020 FRIDAY)

ARIES – Kung ang imong gihulat ang hatagan ka ug ikaduha nga tsansa sa imong gibati karon nga nipilit ka sa usa ka sitwasyon, ania na ang imong ikaduhang paglaum. Apan, di kini moabot diha-diha dayon. Ang imohang ginahimo kini mahitabo gayud, apan nagkinahanglan pa ug dugang kakugi para makab-ot nimo ang imohang premyo

TAURUS – Sa imong ginahimo karon tan-awa sa ang resulta sa imong pagpaningkamot. Basin sobra ra usab ang imong nahimo sa imong pagpaningkamot ug nabyaan na ang uban. Mas maayo unta nga ikaw ang dad-on sa uban kaysa ikaw ang modala kanila. Unya gamita kini nga panahon para magtigom para sa imong mga plano ug mga panglantaw.

GEMINI – Kung ikaw adunay usa ka gipursegue karon nga plano ug panglantaw nga imong nagustuhan ug maayo ang resulta, ayaw na pagluya-luya pa. Kini usa ka kamatuoran nga sa isa ka tawong wala jud mituo kanimo nga para kanimo maayo para kanila. Apan kini nga problema temporary lamang. Mohayag ra ilang panan-aw sa imong gustong mahitabo ug pag-abot sa panahon makakuha ra kag suporta gikan kanila.

CANCER – Kung nakita lang sa uban kung unsa imong nakit-an sa usa ka sitwasyon, unta sila maglaum ug mo suporta niini. Kung unsa ang imong nakita sa usa ka dako nga hulagway imo kining pagahimoon sa usa ka klaro nga lakang dayon. Sa pagkakaron, pahiyum una, kay aduna kay mga tawo nga napasabot ug malipayon ka niining imong nahimo.

LEO – Gikapoy ka karon sa inyong pagpanagestorya ug kanimo gitudlo ang tanan sayop. Wala sila kabalo nga sobra-sobra na ang imong g ihatag nga pagpaningkamot sa paghuna-huna  ug pagplano kung unsa man kini. Di na kinahanglan nga pahinumduman ka pa nga ang maayong resulta mapaabot pa. Ang gikinahanglan lang ang pagbag-o sa plano.
VIRGO – Sa imong nakita karon nga di makatabang, dili maka aghat kanimo matud pa nga maayong ipadayon kay adunay mahimong paabuton niini. Kining imong ginahimo nga sa imong tan-aw adunay gamayng paglaum sa imong pagtuo dili kini maghatag kanimo ug kaayuhan. Apan ang imong pagpanikamot nga himoon ang mga butang nga gipahimo kanimo, maghatag kinig premyo kanimo tungod sa imong kakugi.

LIBRA – Medyo dilikado ang imong mga emosyon karon ug matingala ka nga medyo gadula-dula ka sa imong imahinasyon mahitungod na sa maulagon nimong pamaagi. Ug ikaw kahibalo sa mga pagusab sa paghuyop sa hangin labi na sa imong trabaho. Sa imong kakapoy sa trabaho karon adunay imohang soud nga higala ang mo abi-abi kanimo ug mohatag kanimo  ug bag-ong direksyon.

SCORPIO – Kini ang panahon nga pangutana ka kung unsay mawala kanimo sa dihang nihimo ka na ug usa ka dakong lakang. Kining gitawag nga gabitay nga mga resulta gikinahanglan jud ug responsobilidad kay mao usab kini ang maghatag ug maayong resulta.

SAGUITTARIUSAyaw na pagpuyo sa usa ka sitwasyon nga tan-aw nimo nga sayop. Bisan pa ug nagduda ka na niini gikinahanglan karon ug pag pukos sa sitwasyon nga kung balanse ba kini. Basta sa tan-aw nimo nga patas para sa tanan, makasalig ka nga ang imong gibuhat sakto kung patas para sa uban.

CAPRICORN – Unsay para kanako? Mao kini ang imong pangutana kabahin na sa imong pagkaapil sa usa ka buluhaton. Natural lang nga imong mapangutana kung unsay bahin nimo sa imong nabuhat nga gitagaan nimo ug panahon ug didkasyon. Di maayo para nimo kung ‘one sided ang mamahimong resulta sa trabaho sa usa ka grupo. Bag-o ka mohawa sa imong pagkalambigit sa maong trabaho, huna-hunaa sa nga nahimo mo na bang maminaw sa imong mga katrabaho ug nakig estorya ka nab a kanila.

AQUARIUS – Kini ang panahon nga makaginhawa ra ka sa usa ka lisod nga sitwasyon. Apan lisod mawala deretso ang mga epekto niini dayon, gikinahanglan lang ug panahon ug oras. Kining panahuna, makontrolar ra nimo ang sitwasyon nga din a susama kaniadto.

PISCES – Ang imong kahibalo sa imong pagkatawo nga imo nadakuan maoy naghatag kanimo karon ug paglaum ug kabag-uhan deretso. Sa imong panghuna-huna karon nga wa kay gikahadlukan maghatag ug maayong resulta. Bisan pa u gang imong giatubang karon nga sitwasyon medyo may dakong kausaban ug ayaw kabati ug kahadlok niini.

Source: proastro.com

 

Facebook Comments