Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong
Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol,
timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi,
pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong
kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (February 01, 2020 – Saturday)

ARIES – Ang maayong magtutudlo daw ang gatudlo
gikan sa kasing-kasing ug dili gikan sa libro. Unsay
pulos sa toang mga nahibaloan kung di nato kini e tudlo
pud sa uban. Usahay, atong pamati nga wa tay
mahatag nga mahinungdanon ug lahi na hinuon ang
atoang iduso nga tawo sa atong pagtuo nga mas maayo
pa ug kwalipikado. Aduna kay mahatag nga
mahinungdanon ug gikinahanglan nga andam ka niini.


TAURUS – Di kinahanglang ang kalisod nga
panglantaw sa kinabuhi kung aduna bay hustisya
niining planetaha. Nakit-an na nato kini ug unsay tubag
sa kinaiyahan niini. Makita pud nato ang ebensya sa
justisya sa atong ginahimo nga nabugtian ug ganti.
Usahay gani makapungatana ta kung aduna ba juy
hustisya sa sensitibong sitwasyon. Ug mawala na gani
ang imong pagtuo usahay niini, apan gusto nimo nga
kinahanglang mobalik ang hustisya sa planeta.

GEMINI – Kasagara kita gipahinumduman nga
magpasalamat sa mga ginagmay nga kalooy. Bout
pasabot nga bisan gamay nga kalooy nga nadawat
kinahanglan nga kita mapasalamaton. Ang usa ka
sitwasyon basin makulangan para sa imong gustong
mahitabo, apan sa ginagmay nga aksyon makita nimo
nga mapasalamaton ka gihapon niini. Ang pag-uswag
bisan hinay apan gakahitabo kini.

CANCER – Layo ang imong panglantaw apan di nimo
makit-an nga inspirado ka sa imong mga nakita. Ang
karon ang imong gustong puy-an ug bahala na ang
imong kaugmaon. Magpabilin kini nga pagtuo sa imong
pagkatao karon nga ang imong kaugmaon maoy
motrabaho alang kanimo. Apan gikinahanglan ka
magplano ug di kaha makigplano kauban ang imong
hinigugma para sa inyong kaugmaon bisan pa man dili
kini makagarantiya kung unsay mahitabo kanimo. Apan
makahatag kini ug kaayo para makita nimo kung unsay
pwede nimong buhaton para sa imong kaugmaon.

LEO – Usa ka manunulat ug libro ang nag ingon nga
ang usa ka amigo maoy usa sa pinakamaayong butang
nga maangkon nimo ug mamahimo nimo. Ang iyang
pulong di kaayo makakutaw sa panghuna-huna, apan
usa sa imong kaila nga mogamit sa iyang amigo
partikular na ikaw. Kay nakabalo kini siya nga andam
ka nga mosuporta ug mogiya pinaagi sa imong
kinaadman nga tsada kaayo nga madawat sa usa ka
amigo.

VIRGO – Adunay medyo kapoy gimbuhaton apan
makahatag ug perpekto nga rason nga ipadayon
dawaton kini. Patsada kini nga panghitabo bisan
balik-balik ug nahibaloan na nimo kini apan paminaw
nimo nga di kini makatabang kanimo ug gusto nimo nga
buhian na kining kahimtanga. Imo na pud nga
natudloan ang imong kaugalingon nga mopahilayo na
niini nga sitwasyon. Apan e konsiderar kini nga
moresulta kanimo ug maayo bisan pa ug pataud-tauran
nimo kini nga sitwasyon.

LIBRA – Ang pulong nga ‘manipulate’ adunay
negatibong pasabot, parehas ang pasabot niini sa
pulong nga ‘control’. Apan daghan ang mamahimo
nimong benepisyo kung kini imong pagabuhaton karon
kung ang imong kalibutan ang pagaestoyahan. Walay di
maayo nga panghitabo kung pagahimoslan ang isa ka
butang o di kaha sitwasyon para ikaw makapaniguro
nga ikaw ra ang nag maniubra niini ug kontrolado nimo
kini. Ipadayon ang imong pagkaikaw ug kini magdala
ug kaayuhan ug kagawasan sa imong kinabuhi.

SCORPIO – Abtik ka molikay sa usa ka estorhanay
kalabot na sa ubang tawo, labi na ang mga tawo naay
kalambigitan sa imong kinabuhi. Kini nga estoryahanay
makahatag kanimo ug kalisod busa imo kining
galikayan nga maestoryahan. Kini usab moresulta sa
imong paglakaw o pagbiya sa imong naandan nga
lugar para makalikay. Ang pagsara sa mga butang o
pagpadayon niini ug ang imong pag atubang ug sa
pagdawat sa unsa man ang imong galikayan. Kining
tanan gitugyan alang lang jud kanimo.

SAGITTARIUS – Matagaan ka ug tsansa nga makit-an
kadali sa usa ka sitwasyon nga sa imong tan-aw
mahatagan dayon ug usa ka espisipiko nga aksyon. Di
ka magduha-duha sa pagsulti sa mga gikinahanglan
nimong isulti bahin niini. Ang kalangitan nag ingon nga
kung imong ipalabay ang panahon, mamahimong
aduna kay panahon nga madugangan ang imong mga
inpormasyon nga mamahimong anaa na sa pag abot sa
panahon.Sayon usab moabot ang kalambuan ug
kahayag kanimo, busa huwata ug tago-i sa imong mga
baraha ug kini gamita pag abot sa saktong panahon.

CAPRICORN – Wala ta nagestorya nga kahibalo ta sa
halos tanang butang, apan usahay aduna juy mga tawo
nga mas may kahibalo pa sa usa ka partikular nga
butang. Makakita ka ug mga sobra dosena nga pamaagi
para dili malimitahan ang pag-uswag kung madunggan
lang ang imong tingog ug madawat sa kadaghanan.
Pag-abot sa panahon mahanaw ang usa ka pamaagi sa
usa ka tawo nga mi ingon nga kahibalo siya sa tanan,
ug mao na kini ang panahon ug oportonidad nimo nga
ipaila-ila ang imong bag-ong pamaagi.

AQUARIUS – Mokusog pa ang imong pagtoo karon labi
na sa mga pagsuway nga imong nahimamat. Klaro ug
mamahimo kining babag sa imong imong kinabuhi
karon. Bisan pa man nga adunay isa o duruha nga mga
pagsulay kanimo karon imong natagna nga molabay
lang kini kanimo. Karon nakita na nimo nga ang
problema ug angay nga kahadlukan. Panahon na ang
pag-uswag ug lagpasi ang problema susama sa imong
pagsulbad sa mga milabay nga problema.

PISCES – Ang atong kaigmat nga masiguro ang usa ka
kondisyon bag-o himoon ang usa ka butang nga
mamahimong makapangatarungan ka nga wa nimo
buhata. Atong kombinsihon ang atong kaugalingon ug
ang uban nga di ta mamahimong makahimo deretso
tungod sa di igong oras. Kinahanglan nga makahibalo
ka kung unsay angay buhaton sa imong kalibutan ug
nganong kinahanglan nga aksyonan karon dayon, dili
ugma kun dili karon dayon!

Source: proastro.com

Facebook Comments