Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya
lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (March 09, 2020 – MONDAY)

ARIES – Ako ug matud pud sa uban nga hapit na jud nako nakab-ot para sa mga
butang nga hapit nimo makab-ot ug apan hangtud konsolasyon lang walay celebrasyon.
Padayon lang sa mga tinguha para makab-ot ang gustong kab-uton. Para kanimo, hapit
na nimo makab-ot ang imong kalampusan, ipadayon lang imong taas nga pangandoy.


TAURUS – Kung ginabutangan nimo ug mga babag ang imong mga kinabuhi ayaw ug
panagandoy nga matabangan ka. Kini ang kinahanglan nimong bantayan, ayaw ug
butangi ug pagpugong ang imong kinabuhi. Ayaw ug palabii ug tagae ug kalisod ang
imong kinabuhi ug ang pagkaflexible ug pagbukas sa imong hunahuna ang makatabang
kanimo karon.

GEMINI – Ayaw ug kompyansa nga susama sa estorya kabahin na sa bao ug koneho.
Para sa mga tawo nga nakahimo ug daghang kadaugan sa kinabuhi, ayaw dayon ug
kompyansa kay adunay di maayong mahitabo niini. Ang kalampusan anaa na sa imong
giagian karon busa himoang sumbanan ang imong mga naagian sa kinabuhi para sa
saktong kalampusan.

CANCER – Kung sa atoang tan-aw wala nay gamit ang usa ka butang kanato ug sa
atoang kinabuhi ato akining pangitaan gayud ug pamaagi nga mawagtang. Kasagara niini
nga mga butang mao ang mga panghitabo sa kinabuhi, kaniadto ug sa umalabot nga
panahon.

LEO – Sa dugang nakong nakatunan, nisamot ang akoang nadiskobrehan nga daghan
pa diay akoang wala nahibaloan matud pa ni Albert Einstein. Kini bout pasabot nga kita
nanginahanglan ug gitawag nga ‘learning in a process.’ Dili nimo kini dali makatunan nga
pamaagi apan kung mahibaloan nimo nga adunay mga lihang sa imong kahibalo diri nimo
siya sugdan ug puno.

VIRGO – Gamayng imahinasyon ug pagkamabungahon masorpresa nimo ang imong isig
ka ingon kung unsa ang imong katakos. Bisan ikaw masurpresa sa maong butang nga
imong nahimo nga alang kanimo dili sayon nga aksyon. Ipadaplin sa ang imong pagka
maligdo ug ipakita ang imong pagkamasaligan

LIBRA – Dali ra gayud kita mobati ug kapakyasan labi na sa mga butang nga di nato
masabtan. Labi na sad kong klaro na kaayo ang bout pasabot sa usa ka butang ug
maglisod kita ug dawat niini. Ang kalangitan karon motabang kanimo nga madawat ang
tanan ug mopadayon sa maong kawsa ug ang kasulbaran doul na.

SCORPIO – Unsa kaha nga plano nimo ang mamahimong sukwahi sa imong gusto ug
mamahimong problema sa kaulahian. Unsa pa may problemahon kung problema na
daan. Mao kini kasagara nga mga pangutana ang moabot sa atoang hunahuna kung
puno kita sa negatibong pwersa. Kung ang pagka positibo ang ipatigbabaw kanunay,
ma-aghat kita sa pagpadayon sa maayong padulngan nga dalan. Kung ang ipatigbabaw
nimo kanunay pagkanegatibo, mamahimong malaktawan nimo ang maayong
kahigayunan.

SAGITTARIUS – Kung ang kinabuhi nagtulod kanato sa usa ka direksyon bation kita
ug kalibog ug kahinam, kini tungod kay mas komportable kita sa kung asa kita karon.
Usab kini tungod kay maglisod kita pagdawat sa kabaghuan ug kausaban. Apan
magpatianod lang sa maong kabag-uhan kay diri nimo matagbuan ang kaayuhan.

CAPRICORN – Naglisod ka na sa usa ka sitwasyon nga imong nasudlan karong
panahuna. Kung nahibaloan lang unta nimo ang kapadulngan sa maong sitwasyon imo
unta kining madawat deretso. Apan ayaw kabalaka kay dili lang ikaw ang mamahimong
makasinati ani karon kay adunay mga tawo nga anaa sa imong kiliran nga andam
motabang kanimo.

AQUARIUS – Bisan unsa ka gamay nga sagbot mamahimong motuklod sa usa ka
semento o aspaltado nga dalan. Bisan pa man ug mahitabo kini sa dugayng panahon
apan kini mopadayon ug tubo. Sulundon kini nga pamaagi, kay bisan pa man ug unsay
mobabag sa atong kinabuhi sama sa sagbot mobutho ug motubo kini siya lapos sa
semento o congcretong dalan bisan pa man ug nagkinahanglan ug taas nga panaahon.

PISCES – Dako ug ikatabang ang imong hitsura karon sa imong giatubang nga
sitwasyon. Apan naglisod ka kay ikaw ra ang makakita ug makabati niini nga sitwasyon.
Bisan pa man ug lahi ang nakita sa uban kompara sa imong nakit-an apan nakita nimo
ang kamatuoran, busa mao ra kini ang imong gikinahanglan karon.

Source: proastro.com

Facebook Comments