Patagna Ko i?

37

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (September 3, 2018 – Monday)

ARIES – Ang imong atesnsyon karon naka pokos sa usa ka tawo tungod sa usa ka panghitabo nga gisiryoso nimo. Siguro di na mao ang kaso apan posible nga duha aming prayuridad karon ug nasayop ka niini. Pagkatutuki kini bisan pa ug unsay mahitabo ug dawata ang tanan.

TAURUS – Ang pinakaulahi nga buhaton nimo kung mo tutuk ka sa usa ka lisod nga plano o di ba kaha lakat sa panahon mao ang dili pagpasagad niini ug dili jud dugay-dugayon. Ayaw pagka istrikto kung aduna kay kauban sa imong trabaho ug dawata ang iyang hanyag nga suporta. Ang tan-aw nimo nga makadaot ug di makatabang sa imong trabaho apan ang tinuod makatabang sila yg dako kanimo.

GEMINI – Ang imong instincts maoy makatabang kanimo sa pagtan-aw sa usa ka butang o sitwasyon kung tinoud ba kini. Panahon na usab nga mohimo kag ala detektib nga trabaho para mahibaloan jud nimo ang kamatuoran ug makakuha ka ug saktong hulagway nga matud pa maoy gusto ipa-tuo kanimo sa usa ka tawo.

CANCER – Adunay imong mga nahibaloan nimo nga matud pa kamatuoran nga nahimo na hinoon nimong kabalaka karon. Ang imong gusto unta nga ang usa ka ka sitwasyon mopadayon kini gikan sa iyang posesyon karon. Ang imong nahimamat karon murag ang pagka way kasiguruhan sa kausan. Apan dawata nga positibo ang usa ka kausaban.

LEO – Sayon ra pagtan-aw sa usa ka sitwasyon nga panghitabo karon kanimo ug sa uban nga kini gumikan sa ilang nahimo. Ikaw karon naghulat nga dawaton nila ang ilang sayop nga nahimo ug ikaw na ang mopadayon sa maong lakang. Apan gikinahanglan usab ang inyong pagpasaylo sa isag-isa para maulian ang tanan.

VIRGO – Gusto nimong tabangan ang usa ka tawo apan imo sa silang pahibaw-on sa ilang sayop. Mahitabo nga para kanila nga wa ka mosuporta kanila, matud pa sakit ang kamatuoran. Huna-huna nga ikaw makatabang bisan pa man sakit apan makaayo kini pag-abot sa panahon kung madawat na nila ang kamatuoran.

LIBRA – Kita pirmanenteng gipahibalo gayud nga ibutang atoang mga tiil sa sapatos sa uban para makahibalo ta sa ilang pagsabot ug pagtan-aw sa mga butang ug sitwasyon. Mao kini imong buhaton karon para mo balanse ang imong kalibutan ug isalikway sa ang mga personal nga mga panglantaw ug testingi nga tan-awon ang panglantaw sa uban.

SCORPIO – Imbes imbitahon nimo ang usa ka ‘tidal wave’ nga kausaban nga pwede nimong himamaton karon, testingi nga pag improbise ug bag-ong pamaagi. Bisan dili sa lebel nga transpormasyon nga gusto nimong masinati ang kalangitan gusto gayud nga kini imong pagabuhaton ubanan ug pagtuo ug determinasyon. Suwayi kini sa saktong pamaagi ug pagdahom ug sorpres nga moabot diha kanimo.

SAGITTARIUS – Dili sa wa ka mituo sa usa ka abilidad sa usa ka tawo apan nasabtan nimo nga kung unsaon nimo pag maniubra sa usa ka pamaagi kung aduna ka pa untay kagawasan nga buhaton kini. Kamong duha parehas ang gustong mahitabo apan usab kung mo tuo ka ug modawat sa maong stratehiyia para makab-ot kini. Kinihanglan ka mologar sa ingon ani nga mga sitwasyon. Apan hapit na nga mabati ang imong tingog ug masabtan ka puhon.

CAPRICORN – Ang pagka balaka apil na sa mga kalihukan sa usa ka tawo sukad pa sa una. Kita gakabalaka tungod sa nakit-an nato nga babag sa atoang kiabuhi ug nagtuo kita nga ang pagkabalaka makatabang kanato sa pagpokos nga ma protektahan kita ani. Apan kita nakakita na sa makadaghan sa mga babag ug wa kini nahitabo og di mao ang atoang nahuna-hunaan. Imo ra kining makit-an pag abot sa hamubong panahon.

AQUARIUS – Sa atoang pagtan-aw sa mga gusto sa ubang tawo nga way padul-ngan bisan gamay diri kita makaingon nga di na kini kinahanglan pa ipadayon kay sobra ka komplikado kini. Bisan pa nakita nimo kini nga wala jug kini klaro nga hisgutanan o hisgutan pa. Kini moabot ra sa panahon bisan wa kay buhaton niini.

PISCES – Lisod nga di maminaw sa opinyon sa uban labi na ug kini sensitibo. Ang ilang nahuna-hunaan dili kinahanglan nga maka impluwensya sa usa ka desesyon. Dili ka makasakay sa ilang mga komentaryo ug kritisismo, apan dili ka obligado kanila, gikinahanglan lang nga mo desesyon ka nga dili lang pabor kanimo apan kaninyong tanan.

Source: proastro.com

Facebook Comments