Patagna Ko i?

24

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (October 11, 2018 Thursday)


ARIES – Kitang tanan ang maayo kaayo kung bahin na sa paglukso sa bisan unsang paagi. Mulokso kita sa mga talagsaon nga kahigayonan gamit ang duha nato ka mga tiil. Ang ato nalang bantayan mao ang paglukso sa usa ka paghukom nga dili nato angay buhaton. Panahon karon nga atimanon nimo ang usa ka butang nga klaro kaayo sa imong panan-aw. Ayaw na palabi sa paglantaw sa halayong kaugmaon, sud-unga una ang naa sa imong atubangan.

TAURUS – Usahay dili nato mabantayan ang atong kaugalingon kung mopagawas kita sa atong gibati ug gusto natong pasagdan nalang kitang mag-inusara. Adunay gyud mga panahon nga mas pilion natong mag-inusara sa atong kalibotan, ug mao kini ang rason nga usahay ang uban tawo magtoo nga dili nato sila gusto, usa ka sayop nga panahom. Kini nga kalibotan nga imong gusto karon maoy makahatag ug distansya sa usa ka tawo nga gusto unta nimo nga mamahimong sood.

GEMINI – Kung unsa ang sabon para sa atong lawas, mao usab ang katawa ngadto sa atong kalag. Kini nga karaang panultihon ang mamahimong importante kanimo gumikan kay maglisud ikaw pagpangita sa kataw-anan sa pipila ka sitwasyon karong panahona. Hinoon, kung ang uban makakita pa ug paagi sa pagpahayag sa usa ka ngitngit nga sitwasyon, walay rason nga dili usab kini nimo mahimo. Kung unsa ka lisud ang imong giatubang karon, makita ra gihapon nimo ang paagi sa pagpagaan niini.

CANCER – Ang pinakauna nga balaud sa pagdala sa usa ka kompanya mao ang pagtoo nga ang tanan imong sayop. Apil na niini ang kapakyasan ug ang kadaugan. Hinoon, makatingala lang usahay nga kung adunay kapakyasan nga mahitabo, dali ra kaayo kita mangita kung kinsa ang atong basulon. Sa laing bahin kung makab-ot usab ang kadaugan, daghan usab ang gustong moangkon niini. Kung daghan ang nalipay sa imong kadaugan, panahon na usab para pahinumduman nimo sila sa imong nahimo para niini.

LEO – Usa ka sorpresa sa kalamboan ang makahatag ug rason aron usbon nimo ang imong plano. Kining maong kalit nga panghitabo posible usab nga imong mahatagan sa igong pagdayeg. Posible usab nga tungod niining maong hitabo usa ka tawo ang mamahimong sood nganha kanimo. Dwata kining maong kausaban, makahatag kini ug positibo nga kusog kanimo.

VIRGO – Gusto ba nimo ang butang nga imo ng matagna-an kung unsa ang posibleng mahitabo o ang usa ka butang nga mamahimong lisud ug kulba hinam. Kini usa ka klaro na nga pangutana apan magdepende usab sa lebel sa kausaban nga imong gusto alang sa imong kinabuhi. Nagtoo ka usab nga adunay maayong butang sa pagpabilin lang sa imong mga naandan, apan ang mga mamaayong butang nga imong makuha sa pagpalahi ug pagkuha sa mga bag-ong oportunidad ang magdala usab sa nindot nga resulta.

LIBRA – Imbis nga himoon nimo ang negatibong reaksyon sa dili maayo nga kinaiya sa uban, sulayi karon ang pagtan-aw sa rason sa ilang panghunahuna ug kung ngano nga ingon niini ang ilang mga lihok. Ang gamay nga paningkamot gikinahanglan nimo karon aron sa paghimo ug pagpangita sa kamatooran sa dili pa isipon nga dili makatabang ang hunahuna sa uban. Pagbaton usab sa pagka sensitibo karong panahona.

SCORPIO – Ang mga desperado nga mga tawo ang nailhan na nga gahimo sa mga desperado usab nga butang. Usahay kini sila nga mga tawo ug ang ilang mga aksyon ang wala na nakatotok sa umaabot nga plano sa kaugmaon kung dili usa lang ka paghunahuna sa hamubo nga higayon. Usa ka sitwasyon sa imong kalibotan karon ang nanginahanglan sa imong dinalian nga atensyon. Atimana kini ug siguraduhang magmalampuson ka.

SAGITTARIUS – Adunay mga sitwasyon nga makahimo kanatong mausisahon hilabi na kung kini dili nato kanunay makita. Daghan ang mga tawo nga maayo kaayong motago sa ilang gibati ug posible nga ikaw kini alang sa ubang mga mata karon. Kung medyo sa ilang panan-aw usa ikaw ka relax lanag ug pabaya nga pagkatawo, makita usab nila kung unsa ka importante para kanimo ang pag-uswag sa imong palibot.

CAPRICORN – Mailhan nimo karon ang usa ka sitwasyon nga gikinahanglan ng ipauswag nga para sa usa ka tawo balewala lang. Pilion nilang biyaan lang kini ug mopalayo niini apan andam ka nga ipakita kung unsa ka ka seryoso sa pag-atiman sa maong butang. Ang imong determinasyon ug pasesya ang dili lang makapausab sa sitwasyon kung dili makahatag usab kanimo ug pagdayeg ug ingon man respeto.

AQUARIUS – Kung aduna may tawong nakasabot kung unsa kaimportante ang pagkamamugnaon, ikaw kini. Apan aduna gyud usab mga sitwasyon nga dili na kini nimo kinahanglan. Posible nga mahurot nimo ang imong panahon sa paghunahuna sa imong naandan nga lisud nga pamaagi kung diin unta mas sayon lang ang imong gigamit. Kung bation nimo karong ang pagkamamugnaon, likayi una kini sa pagkakaron.

PISCES – Ang gamay nga pagbantay ug pagmatngon ang gikinahanglan nimo karong panahona sa parte sa imong kalibotan. Bisan pa man nga hinoon dili ikaw ang klase nga sobra mosalig sa mga sitwasyon, mas nindot usab kung paubsan nimo ang lebel sa imong kompyansa nga kanunay nimong ginapakita niini. Usa ka butang ang nagkinahanglan karong ug usa ka seryoso ug planadong pamaagi. Likayi una ang sobrang pagkumpyansa.

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers